Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland

Arkitekt:

Ukendt

Flensborg har fra Middelalderen og indtil 1864 været en af de betydeligste byer i det danske rige. Frem til 1431 var der dog talrige stridigheder mellem de danske konger, de slesvigske hertuger af Abel-slægten og de holstenske grever, før Flensborg og dens omgivende opland i Slesvig overgik til Danmarks konger.
Byen blev grundlagt i 1100-tallet ved Flensborg Fjord, hvor den historiske jyske hærvej krydsede handelsvejen mellem Angel og Nordfrisland. I 1284 fik byen købstadsrettigheder, og i 1280'erne opførtes Mariekirken. Senere opførte Dronning Margrethe Duborg Slot i 1411.
Efter hanseaternes nederlag i 1536 udviklede Flensborg sig til monarkiets vigtigste handelsby med en stor flåde, der beherskede forbindelserne på Østersøen. Fra denne periode stammer mange imponerende købmands- og adelsgårde, hvis byggestil og planløsning smittede af nordpå i bl.a. Ribe, Haderslev og Assens. Skrangerne, dvs. salgsboderne for byens slagtere og bagere, opførtes tillige ved Mariekirken i 1595. Samtidig lod Christian den Fjerde opføre Nørreport samt i 1602 Kompagniporten, hvor skipperlauget havde til huse.
Efter Trediveårskrigen og Den Store Nordiske Krig indtraf en ny velstandsperiode mellem 1775 og 1806, da handelsskibe bragte rørsukker, tobak, rom og andre fornødenheder til byen fra besejlingen af Dansk Vestindien, Middelhavet og Østersøen. Det udmøntede sig i opførelsen af endnu flere købmandsgårde, bl.a. Vestindien-Pakhuset fra 1789, flere fine barokke og nyklassicistiske borgerhuse samt oprettelsen af den gamle kirkegård 1810-13.
Efter den første slesvigske krig 1849-52 intensiverede de danske myndigheder indflydelsen i Slesvig. Tre huse på hovedgaden blev indrettet til en ny regering med stænderforsamling og højesteret, erhvervslivet fik bedre vilkår med anlæggelsen af den Sydslesvigske Jernbane og den Engelske Banegård i Flensborg, og danske arkitekter opførte domiciler for danske embedsfolk.
Men denne opblussen af dansk foretagsomhed blev brat stoppet med det katastrofale nederlag i krigen 1864, hvorefter hele Slesvig blev indlemmet i Prøjsen, hvadenten sognene havde dansk eller tysk flertal. Ved afstemningerne og Genforeningen i 1920 var der ikke længere dansk flertal i Flensborg, der forblev tysk. Men siden er det danske mindretal i byen blevet respekteret og danske institutioner m.v. er blevet tilgodeset med nybygninger. Det gælder bl.a. Ansgar Kirke (Kay Fisker, 1968), Ungdomskollegiet (Bjerg og Dyreborg, 1971), Duborg-Skolen (Kjær & Richter, 1979) og Dansk Centralbibliotek (Holm & Grut, 1987).
Opførelsesdata

Årstal: 1100-tallet Bygningsændringer og ombygninger:
Dansk by 1460-1864. Helligåndsklostret fra 1232. Sankt Hans Kirke fra det 12. århundrede. Købstadsrettigheder 1284. Sankt Marie Kirke 1280. Helligåndskirken 1386. Sankt Nicolai 1390. Margrethe I bygger Duborg Slot 1411. Stridigheder mellem danske konger, slesvigske hertuger og holstenske grever frem til 1431. Hovedby i det danske Slesvig fra 1460. Vigtig handelsby i 1500-tallet. Skrangerne, slagterboder, fra 1595. Nørreport, Nordertor, af Christian IV 1595. Kompagniporten af Christian IV 1602. Kobbermølle, Kupfermühle, opført af Christian IV ca. 1630. Restaureret 1990. Borgerforeningen, Holm 17, og købmandsgårde i Holm 19-21 og 45 (Alt Flensburger Haus) fra 1700- og 1800-tallet. Flensborghus opført 1725. Nørretorv, Nordermarkt, fra 1700-tallet. Velstandstid med mange skibe 1775-1806. Fine nyklassicistiske bygninger. Vestindien-Pakhuset 1789. Den gamle kirkegård med gravkapel af Axel Bundsen 1810-13. Toldpakhus, nu skibsfartmuseum, 1842. Treårskrigen 1848-50. Slesvig Stænderforsamling og Højesteret af Winstrup 1851-53 (nedrevet). Flensborg Engelske Banegård af Bindesbøll 1853-54 (nedrevet). John Lauths Villa af Winstrup 1853-54. Villa Sollie af Bindesbøll 1854-56 (ombygget). Danmark afstår Slesvig-Holsten med Flensburg til Tyskland 1864. Flensburg forbliver tysk i 1920. Sankt Ansgar Kirke af Kay Fisker 1968. Ungdomskollegium af Theo Bjerg & Palle Dyreborg, 1971. Duborg Skolen af Kjær & Richter, 1979. Dansk Centralbibliotek af Holm & Grut, 1987.

Adresse

Norderstraße, Große Straße, Holm, Südermarkt m.fl.
D-24937 Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Bydannelse

Referencer
Wilhelm Rust: Das Flensburger Bauhandwerk von 1388 bis 1966. (Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte E. V. Nr. 18, 1967). 434 s. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan, Gyldendal 1979. Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendal. Henning Dehn-Nielsen: Sønderjylland. Politikens Håndbøger, 2001. Kasper Lægring og Badeloch Vera Noldus (red.): Skjulte skatte i grænselandet. Dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten. Bianco Luno, 2010. "
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland
Flensburg, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Tyskland

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE