Friedrichstadt, Frederiksstad, Schleswig-Holstein, Tyskland

Arkitekt:

Ukendt

Friedrichstadt (Frederiksstad) er beliggende, hvor floden Treene udmunder i Ejderen i det flade marksland på Slesvig-Holstens vestkyst. Byen er meget klar defineret i landskabet, begrænset af trækransede kanaler på alle sider og meget beslæget med de hollandske byer. Friedrichstadt blev som Glückstadt grundlagt i 1620'erne af en af den konkurrerende gottorpske hertuger, Frederik III, der ønskede at gøre byen til en transithavn for handelen med den nære orient samt genoplive handelen på tværs af Slesvig. Byen er forbilledligt planlagt efter renæssancens hierarkiske byidealer med en retvinklet gadestruktur. Ved en gennemkrydsende kanal, Mittel-Burggraben, ligger byens to torve, Marktplatz og Stadtfeld, der fungerer som samlende elementer for hver sin byhalvdel, og som sammenbindes af Große Brücke. De individuelle købmandsgårde er udformet som borgerlige gavlhuse efter hollandske forbilleder med bod i stueetagen, beboelse på første og anden sal og lagerrum i gavlkvisten. De fleste af bygherrerne var flygtende remonstranter, der var en udbrydergruppe fra den reformerte, calvinistiske kirke i Holland. De blev som i Glückstadt mødt med religionsfrihed og omfattende privilegier af hertugen, der ville skabe en stor og rig handelsby efter merkantilistiske principper, hvilket dog kun lykkedes i et vist omfang. Under Treårskrigen 1848-50 blev en del af husene i Friedrichstadt ødelagt af bombardementer. De er nu genopbygget, og byen er fra 1864 tysk.
Opførelsesdata

Årstal: 1621 - 1864
Bygningsændringer og ombygninger:
Dansk by 1621-1864. Anlagt med retvinklet gadestruktur af hollandske religiøse flygtninge, remonstranter fra 1621. Gavlhuse på Torvet, Markplatz, Am Markt 16, 18, 19, 21, 23 og 24. Stadtfeld 2, 11 og 19. Prinzenstraße 28, Paludanhuset 1637. Fürstenburgwall 9, 11-13 og 14. Hohnertorstraße 5 og 7. Am Mittelburgwall 21-23, Mønthuset, Alte Münze 1626. Byen delvis ødelagt under Treårskrigen 1850-52.

Adresse

Am Mittelburgwall, Am Markt m.fl.
D-25840 Friedrichstadt, Schleswig-Holstein, Tyskland

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Christian IV og Hertug Frederik III

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Bydannelse

Referencer
Den Store Danske Encyklopædi, Bind 7. Gyldendal, 1997. Kasper Lægring og Badeloch Vera Noldus (red.): Skjulte skatte i grænselandet. Dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten. Bianco Luno, 2010. "
Links

http://www.nordfriesland.city-map.de/city/db/020702011603.html http://www.dentourrejser.dk/tyskland/friedrichstadt_sevaerdigheder.htm

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE