Dannevirke, Danewerk, Schleswig, Slesvig, Schleswig-Holstein, Tyskland

Arkitekt:

Ukendt

Dannevirke er et kompleks af jordvolde, der i Vikingetiden fungerede som forsvarsværk mod fjender sydfra. Voldene blev anlagt 15-20 km nord for Eideren ved Danmarks sydgrænse på Jyllands smalleste sted mellem Slien i øst og Eiderens tilløb, Redje Å og floden Trenen, i marskområderne mod vest. Eksistensen af voldene peger på et tidligt dansk rige med en fast og nødvendig forsvarspolitik.
Dannevirke udgjorde i perioden 500-1200 Nordeuropas største forsvarsværk med Hovedvolden som den centrale del af anlægget, hvor Hærvejen fra nord til syd passerer grænsen. Syd for Dannevirke blev der mellem 770 og 970 tilføjet en alternativ stilling, Kovirke, med en særlig palisadekonstruktion.
Voldene blev bygget og forstærket i flere faser - de første var simple to meter høje jordvolde, senere kom der højere palisadevolde med svær tømret front og kampestensmure til. Perioden afsluttedes med en fornyelse af Hovedvolden med lange skrå fronter og Valdemarsmuren fra sidst i 1100-tallet, der er Danmarks første store teglstensbyggeri.
Omkring år 1300 mistede Dannevirke sin militærpolitiske betydning. Det beholdt dog en stor symbolværdi for Danmarki, bl.a. fordi sproggrænsen mellem dansk og tysk blev fastholdt her indtil omkring 1800.
Anlægget blev dog igen anvendt til militære formål under de slesvigske krige 1848-50 og igen 1864, og i den forbindelse moderniseret med bl.a. skanser og dæmninger. I sidste krig var trykket fra den preussiske hær dog så stort, så hele den danske bemanding på 38.000 mand måtte trækkes tilbage til Dybbøl. Under Anden Verdenskrig havde Hitler planer om at omdanne voldanlægget til en kampvognsspærring, men det kom ikke så vidt.
Nu er Dannevirke fredet som fortidsminde, der er indrettet et museum i 1990 og der er i 2001 genopbygget en skanse.
Opførelsesdata

Årstal: 500 - 1200
Bygningsændringer og ombygninger:
Den hidtidige antagelse har været, at Dannevirke stammer fra anden halvdel af 600-tallet. Den nyeste forskning i 2013 viser imidlertid. at de ældste volde ifølge kulstof 14-metoden er anlagt i årtierne omkring år 500. Det sene Dannevirke er anlagt ca. 950-70. Grænseforsvaret blev delvis opgivet i det 12. århundrede. Dannevirke fik stor symbolsk betydning under krigen i 1864 - da hæren måtte forlade fæstningen. Lokaliteten blev efter det danske nederlag ved Dybbøl tysk (preussisk) fra 1864. Udgravninger i 1930'erne og 1960'erne. Begyndende nedbrydning af fæstningen 2007 som følge af pæleormsangreb ifm. klimaforandringerne (Nyhedsavisen 30-04-2007).

Adresse

Dannevirke, Ochsenweg 5
D-24867 Dannewerk, Danevirke, Schleswig-Holstein, Tyskland

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ukendt

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Forsvarsværk

Referencer
Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - Byens plan, Gyldendal 1979. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi, Bind 4, 1996. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE