Aalborg Kollektivhus

Arkitekt:

Jacob Blegvad og Torben Poulsen, arkitekter MAA

Højhuset blev oprindelig opført som et kollektivhus umiddelbart ved siden af den sydlige rampe til Limfjordsbroen. Det er en 15 etager høj bygning opført af præfabrikerede jernbeton-elementer funderet på jernbetonpæle, der er banket 25 meter ned i den gamle havnebund.
Husets gavle er vinduesløse og lodret opdelt i et hvidt og sort felt for at understrege den høje, slanke virkning. Facaderne er rytmisk opdelt i åbne og lukkede partier, der viser lejlighedernes placering. Her er brystningselementerne malet køligt blågrønne mod øst og varmt gule mod vest. For at understrege facadernes vandrette betoning er det nederste og øverste betonbånd hvidmalede.
Der blev indrettet 90 halvanden værelses lejligheder med udsigt enten mod øst eller vest til enlige eller selverhvervende ægtepar, der oprindeligt ikke måttte have børn. I tagetagen indrettedes yderligere to fem-værelsers lejligheder med tagterrasse.
Var lejlighederne spartanske, var de kollektive goder så meget bedre: Der var fællesspisning i en restaurant med tilknyttede selskabslokaler, beboerhotel, købmandsbutik, portnerloge samt vaskeri og rengøringscentral m.v.
Kravet om børnefrit område er nu ophævet, og bygningen har gennemgået løbende vedligeholdelser. Nogle af facadepartierne er nu lyseblå, og gavlen mod Limfjorden er kommercialiseret med reklamer.
Opførelsesdata

Årstal: 1955 - 1956

Adresse

Vesterbro 125-127
DK-9000 Aalborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Kollektivhuset A/S, Aalborg
Ingeniør: Ole Mørch
Konsulent: Axel Stoustrup (juridisk assistance) og Karen Sabroe (kollektive indretninger)

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Bolighøjhus

Referencer
Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - Byens plan. Gyldendal, 1979. Arkitekten 9-1958, side 152. "
Aalborg Kollektivhus
Aalborg Kollektivhus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE