Frederiksberg, Carit Etlars Vej 3

Arkitekt:

J. D. Herholdt

Villaen er formentlig et af de første tofamiliehuse i Danmark, inspireret af det økonomiske, engelske cottage-byggeri. Huset var ikke vertikal opdelt, men med to overliggende, horiontale lejligheder markeret med et mellemliggende sandstensbånd i den røde murstensfacade. Hovedtrappen ligger ud mod Frederiksberg Allé, køkkentrappen ved siden af tårnet mod Carit Etlars Vej. Huset ligner ikke et tofamiliehus, men med sine kamtakgavle en lille gotisk renæssance-herregård. Facaden er tilnærmelsesvis symmetrisk, i tråd med klassicismens idealer, hvorimod planen er mere ukonventionel med større og mindre rum, der griber ind i hinanden. Ud mod haven i øst ligger de obligatoriske. trefags storstuer.
Opførelsesdata

Årstal: 1850 - 1851

Adresse

Carit Etlars Vej 3
DK-1814 Frederiksberg C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: A. L. Casse

Anvendelse

Hovedfunktion : Bolig
Bygningsart : Tofamiliehus

Referencer
Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken, 1968. Lisbet Balslev Jørgensen: Danmarks Arkitektur. Énfamiliehuset. Gyldendal, 1979. Lars Nevald: Wolff på Frederiksberg. Fisker og Schou, 2000. "
Links

http://www.kulturarv.dk/kid/

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE