Århus, Studsgade

Arkitekt:

Ukendt

Studsgade er den nordlige indfaldsvej til det gamle Århus. Som andre landeveje ind til byen havde den stor betydning og fik den første bebyggelse allerede i 1400-tallet.
I den nordlige ende af Studsgade ligger de bedst bevarede af de gamle købmandsgårde, heriblandt Raaes Gård i nr. 70 (nu Nørreport 20) fra 1798, der siden 1965 har huset Arkitektskolen i Aarhus. Her lå også den oprindelige Studsgades Port. Længere mod sydvest ligger bl.a. fire vigtige købmandsgårde i nr. 29-35 med både oprindelige bindingsværkskonstruktioner og nyere grundmurshuse, der nu er fredede.
Nr. 33 er opført i 1847 for købmand Magnus Lazarus med Wilhelm Schrøder som arkitekt. Det består af et fint, senklassicistisk forhus og et tre stokværk pakhus med bindingsværk i fyrretræ mod gården. Ejendommen er sammen med en bagvedliggende væveribygning nænsomt istandsat af C. F. Møllers Tegnestue 1978-80 og anvendes i dag af Arkitektskolen. Navnlig husets svære hængeværk i tagkonstruktionen over ét stort rum uden skillevægge er interessant.
Nr. 35 består af to sammenbyggede bindingsværkslænger i to stokværk, gradvis opført og udvidet 1750-1811. Forhuset har tolv fag med en svag førstesals-udkragning til kornopbevaring, hvor de dobbelte bjælkeender og overgangsfod er profilskåret. Facaden har tofags sprossevinduer og tre udstillingsvinduer, der underordner sig faginddelingen. Mod gården har både for- og sidehus svalegange, der dog dels er undermuret, dels omsat il grundmur. Ejendommen dækkes i dag af en ny randbebyggelse mod Nørreport.
Opførelsesdata

Årstal: 1400 - 1600

Adresse

Studsgade
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ukendt

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Gamle købmandsgårde m.v.

Referencer
Magistratens 2. afd.: Indre by, Århus, 1984. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE