Vodrofflund (Vodroffgård), Frederiksberg (nedrevet)

Arkitekt:

Ukendt

Landstedet er antagelig opført af sejldugsfabrikant Peter van Hemert under navnet Vodroffgård omkring 1785-88. Det omfattede en klassicistisk hovedbygning, flankeret af to lavere sidefløje, en mølledam og en romantisk have. I 1868 blev gården omdannet til det populære forlystelsesstedet Vodrofflund, hvis hovedbygning eksisterede indtil 1906, da den blev nedrevet til fordel for Plesners og Langeland-Mathiesens boligbebyggelse. Inden nedrivningen blev det fine landsted opmålt af Povl Baumann og Louis Hygum. Det var engelsk inspireret og udstyret med de karakteristiske skydevinduer. Gårdsiden havde et elegant vandret fuget midterparti, og en havefacade, hvor hjørnefagene accentueredes af fugede lisener.
Opførelsesdata

Årstal: ca. 1786 - ca. 1786
Bygningsændringer og ombygninger:
Nedrevet 1906

Adresse

Vodroffslund/Danas Plads
DK-1914 Frederiksberg C

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Landsted

Referencer
Architekten 1906-07. Lisbet Balslev Jørgensen: Danmarks Arkitektur. Énfamiliehuset. Gyldendal, 1979. Bo Bramsen, Allan Tønnesen og Claus M. Smidt: København før og nu - og aldrig, bind 12. Palle Fogtdal, 1991. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE