Frederiksberg, Tårnborgvej 3, Tårnborg (nedrevet)

Arkitekt:

J. D. Herholdt

Tårnborg markerer et afgørende brud med den klassiske villatype, der havde været fast tradition i Danmark indtil 1840'erne. Herholdt forkastede symmetrien i planudformningen og et imponerende ydre, og prioriterede i stedet et gennemført, funktionelt nyttehensyn, der omfattede såvel bygningens placering på grunden, rummenes fordeling og indretning samt de anvendte materialer og konstruktioner. Inspirationen fik Herholdt fra det almindelige italienske landhus. Huset rummede en kælder med køkken, pigeværelse og forrådskammer, en beboelsesetage med seks værelser og et tårnværelse. Facaderne var beskedne, men dog romantiske og maleriske med pergola, vindfang, udhængstage og skorstene efter italiensk forbillede. Villatypen, hvis plan kunne varieres efter individuelle behov på mange uregelmæssige måder, blev uhyre populær og gentaget i det uendelige i mange danske villakvarterer. Den afløste de store, gamle landhuse, som kun et fåtal havde haft råd til at holde.
Opførelsesdata

Årstal: 1846 - 1847
Bygningsændringer og ombygninger:
Nedrevet 1957, erstattet af ny bygning

Adresse

Tårnborgvej 3
DK-1901 Frederiksberg C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Bibow

Anvendelse

Hovedfunktion : Bolig
Bygningsart : Villa

Referencer
Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Lisbet Balslev Jørgensen: Danmarks Arkitektur. Énfamiliehuset. Gyldendal, 1979. Bo Bramsen, Allan Tønnesen og Claus M. Smidt: København før og nu - og aldrig, bind 12. Palle Fogtdal, 1991. Lars Nevald: Wolff på Frederiksberg. Fisker og Schou, 2000. "
Links

http://www.kulturarv.dk/kid/

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE