Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Rørdal

Arkitekt:

Ukendt

Cementproduktion og udvikling af teknologi hertil har siden sidst i 1800-tallet været et flagskib i dansk industri. Det var ingeniørfirmaet F. L. Smidth, der medvirkede hertil, bl.a. ved grundlæggelsen i 1889 af fabrikken Aalborg Portland ved Rørdal, hvor der var store forekomster af råmaterialerne ler og kridt.
De første anlæg arbejdede med gammeldags skaktovne, hvor ler og kridt blev brændt til cement. De blev først i det 19. århundrede suppleret med amerikansk udviklede rotérovne, der siden er videreudviklet af F. L. Smidth, da opfindelsen af jernbeton til byggeopgaver foranledigede en voldsom stigende efterspørgsel efter cement.
Nu er produktionsanlæggene vokset ud af de oprindelige bygningsmæssige rammer og de gamle skaktovne nedrevet i 1976. Fabrikken karakteriseres i dag af et kompliceret system af fritstående rotérovne, siloer og høje, rygende skorstene, der er synligt viden om i landskabet.
Opførelsesdata

Årstal: 1891 - 1900
Bygningsændringer og ombygninger:
De oprindelige bygninger med skaktovnene er nedrevet 1976. Produktionen er nu moderniseret

Adresse

Rørdalsvej 44, Rørdal
DK-9220 Aalborg Øst

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Aalborg Portland-Cement-Fabrik

Anvendelse

Hovedfunktion : Industri
Bygningsart : Cementfabrik

Referencer
Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur. Arbejdets bygninger. Gyldendal, 1979. Caspar Jørgensen m.fl.: Industri, Industri - 25 stk. dansk kulturarv, Gads Forlag, 2007."
Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Rørdal
Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Rørdal
Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Rørdal
Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Rørdal
Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Rørdal
Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Rørdal

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE