Københavns Hovedbanegård II (nedrevet - Palads-biografen)

Arkitekt:

J. D. Herholdt

Københavns anden hovedbanegård blev placeret på et areal øst for Sankt Jørgens Sø, hvor den strakte sig helt frem til det nuværende Axeltorv. Linjeføringen af sporene vestfra forløb fra Vigerslev via Frederiksberg og Forum-området frem til Søerne, hvor der var anlagt en dæmning ved den nuværende Søpavillonen.
Banegårdsanlægget blev tegnet af J. D. Herholdt med en italiensk/engelsk stationsbygning opført i røde og gule mursten og med skifer på taget. Bygningens centrale del var den store vognhal, der var 39 alen bred og et af de største rum i landet. Den var overdækket af en klar og logisk tømmerkonstruktion af elegante træbuer i hele sin længde og udstyret med store gavlbuer i hver sin ende.
På hver side af hallen lå alle de gængse jernbanefunktioner. Ved indgangen mod Farimagsgade fandtes vestibulen med ekspeditions- og billetkontorer, ventesale for de afgående rejsende, garderober osv. Møbleringen var fornem med sofaer eller fløjlsstole på første klasse, møbler af poleret nøddetræ på anden klasse og malede møbler på tredje. I den anden side af vognhallen var der en mindre ventesal for ankommende passagerer samt lokaler til rejsegods og toldvæsen m.v. Herudover rummede anlægget en række andre huse til fx boliger, kontorer og varehus samt lokomotivhus.
Efter ibrugtagningen af den nuværende tredje hovedbanegård blev Herholdts station delvis nedrevet 1910-12. En del af bygningen blev dog genanvendt ved etableringen af Palads-biografen.
Opførelsesdata

Årstal: 1864 - 1864
Bygningsændringer og ombygninger:
Delvis nedrevet 1910-12. En del af banegårdshallen blev 1912 indrettet til biograf - det nuværende Palads Teater.

Adresse

Axeltorv
DK-1609 København V

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Skanska Øresund, Københavns Havn A/S, Sjælsø Gruppen og Arp-Hansen Hotel Group

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Banegård, nu biograf

Referencer
Arkitekten M 4-1943, side 49-64. Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur. Arbejdets bygninger. Gyldendal 1979. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal, 1980. Ida Haugsted: Nye Tider - Historicisme i København. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. Caspar Jørgensen m.fl.: Industri, Industri - 25 stk. dansk kulturarv, Gads Forlag, 2007."
Københavns Hovedbanegård II (nedrevet - Palads-biografen)
Københavns Hovedbanegård II (nedrevet - Palads-biografen)
Københavns Hovedbanegård II (nedrevet - Palads-biografen)
Københavns Hovedbanegård II (nedrevet - Palads-biografen)
Københavns Hovedbanegård II (nedrevet - Palads-biografen)

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE