Avedøre Kirke, Hvidovre

Arkitekt:

Arkitekt MAA Palle Rydahl Drost

Midt i Avedøre Stationsby ligger denne klosteragtige kirke som et roligt fikspunkt med en opløftende arkitektur i modsætning til bebyggelsens grå, trivielle betonhuse, hastigt opført i 1970'erne. Anlægget er et kulturelt center med mange aktiviteter til flere aldersgrupper ud over de traditionelt kirkelige. Kirkesalen kan fx også anvendes til koncerter af forskellig art. Ved større sammenkomster kan kirke- og menighedssal slås sammen, så der kan være 320 personer i rummet. Klosterpræget er tydeligt med de knappe, sparsomt gennembrudte murede facader mod omgivelserne. De er af rødbrune, blødpressede teglsten, hvor vinduesåbningerne er markeret med overliggere og sålbænke i beton. Det klosteragtige forstærkes af den centrale, japansk-inspirerede gårdhave, som kirkebygningerne med ensidigt skrånende tagflader henvender sig til. Tagdækningen er Corten-stål med stort udhæng og kraftige tagrender. Vandet føres ned i store tagbrønde af betonrør anbragt i et søstensbede. Gårdspladsen og andre udearealer er belagt med græsarmeringssten af beton, udsparret med bede af sø- eller kampesten. Bærende konstruktioner i kirke og menighedssal er i øvrigt præfabrikerede betonbukke, tårnet er en jernbetonkonstruktion, der udvendigt er skalmuret. Alt i alt er anlægget udført med en omhyggelig detaljering og en høj håndværksmæssig finish. En kreativitet, der helt savnes i den omgivende by.
Opførelsesdata

Årstal: 1976 - 1977

Adresse

Trædrejerporten 6, Avedøre
DK-2650 Hvidovre

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Avedøre Meninghedsråd
Ingeniør: A/S Preben Pedersen Johs. Jørgensen A/S, civ.ing. Jørgen Petersen (akustik)
Landskabsarkitekt: Palle Rydahl Drost og HLP-Landskabsplanlægning
Entreprenør: Fagentrepriser
Konsulent: Mette og Ulrik Rössing Allan Schmidt (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke

Referencer
Arkitektur DK 4-1983, side 165. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE