Grøns Pakhus, København

Arkitekt:

J. D. Herholdt

Grøns Pakhus var på mange måder skelsættende, da det blev opført i 1862. Det var et af de første civile byggerier på Gammelholm, hvor orlogsværftet havde holdt til indtil 1860, det repræsenterede som varehus en ny bygningstype og det var udstyret med tidens nye tekniske opfindelser.
Det var J. D. Herholdt, der opførte manufaktur-varehuset i ni fag i røde mursten i den samme sobre og historicistiske stilart som hans gennembrudsværk, Universitetsbiblioteket i Fiolstræde. I Grøns Pakhus er der anvendt en elegant rundbuesstil med danske toner, men med en ren klassisk facadeinddeling.
Efter angiveligt engelsk forbillede var varehuset indrettet som en ny moderne grossistvirksomhed med udstillings- og forsendelsesafdeling samt lager og kontorer - en slags forløber for vore dages stormagasiner til afsætning af industriens masseproducerede varer. Det adskilte sig både fra pakhuset, der almindeligvis var beregnet til opbevaring af varer, og købmandsgården, der også rummede ejerens og de ansattes boliger.
Varehuset var i mange henseender et topmoderne hus med indlagt vand, gas og centralvarme samt store udstillingsvinduer og ovenlys. Her blev også installeret tekniske indretninger som et "hydraulisk Heiseapparat", det vil sige en elevator, samt et kuriøst internt system af talerør, der fungerede som hustelefon gennem de hule støbejernssøjler.
Bygningen er i 1991 renoveret til kontorejendom med Niels Brøns som arkitekt.
Opførelsesdata

Årstal: 1860 - 1862
Bygningsændringer og ombygninger:
Fredet 1995. Ombygget til kontorejendom af Niels Brøns 1989-91.

Adresse

Holmens Kanal 7
DK-1060 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: M. E. Grøns Grossistfirma Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse, 1991
Ingeniør: Seitzberg & Neltoft A/S, 1991
Entreprenør: Fagentrepriser

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Varehus, nu kontorejendom
Særlige aspekter: Renoveringen præmieret af Københavns Kommune 1991.

Referencer
Arkitekten M 4-1943, side 49-64. Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur. Arbejdets bygninger. Gyldendal 1979. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide København, side 188. Hans Helge Madsen og Otto Käszner: Den præmierede by. Arkitektens Forlag, 2003. Ida Haugsted: Nye Tider - Historicisme i København. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. Caspar Jørgensen m.fl.: Industri, Industri - 25 stk. dansk kulturarv, Gads Forlag, 2007. Henrik Harnow: Danmarks industrielle miljøer. Syddansk Universitetsforlag, 2011. "
Grøns Pakhus, København
Grøns Pakhus, København
Grøns Pakhus, København
Grøns Pakhus, København
Grøns Pakhus, København
Grøns Pakhus, København
Grøns Pakhus, København
Grøns Pakhus, København
Grøns Pakhus, København
Grøns Pakhus, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE