Arken, Ishøj, Museum for Moderne Kunst ved Køge Bugt

Arkitekt:

Søren Robert Lund og C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

"Projektet markerer sig i kraft af sit arkitektoniske talent. Det er et af de stærkeste opgør med den traditionelle museumsbyggeskiks statiske rammer, skabt ud fra det synspunkt, at bygningens arkitektur er lige så visionær som den kunst, den skal rumme." Sådan lød karakteristikken, da den dengang 25-årige arkitektstuderende vandt konkurrencen om et nyt kunstmuseum i Ishøj. Museet skulle rumme lokaler til en mangesidig kulturel virksomhed for billedkunst, musik og teater, film- og videofremførelser, værkstedsaktiviteter osv. Det var placeret helt ude i havstokken. Bygningen er inspireret af den russiske konstruktivismes nyfortolkere, Tschumi og Eisenman. Den minder om et strandet, tilsandet skib med en kunstlast af forskelligt indhold. En kunstakse som hoveddiagonal og bidiagonaler holder sammen på huset, der med sine dynamiske vægskiver, gallerier, skulpturgård og -søer spiller sammen med klit- og havnelandskabet ved Køge Bugt. Museumsprojektet er efter en bearbejdning i 1992 opført med Vilhelm Lauritzens Tegnestue som samarbejdspartnere og er indviet i kulturbyåret 1996. Råkonstruktionen er opført med hvide og pastelgule betonvægge, aluminiumtage og gulve i sandsten eller træ som i skibsdæk. Materialevalget er i samklang med museets bærende og stærke dekonstruktivistiske tanker.
Opførelsesdata

Årstal: 1994 - 1996
Bygningsændringer og ombygninger:
Udvidelse og ombygning af C. F. Møllers Tegnestue og Søren Robert Lund 2006-09. Overgangens Landskab af Møller & Grønborg og Schul Landskabsarkitekter 2013-14.

Adresse

Skovvej 100, Strandparken
DK-2635 Ishøj

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Københavns Amt
Ingeniør: Carl Bro A/S, FRI (konstruktioner og VVS), Hansen og Henneberg A/S, FRI (el og lysteknik), Moe & Brødsgaard A/S, 2008
Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg og Schul Landskabsarkitekter, 2014
Entreprenør: Hoffmann A/S
Konsulent: Vilhelm Lauritzen A/S, arkitekter MAA (totalrådgiver) og Cowi A/S, 2008 (bygherrerådgiver)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Museum
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i offentlig konkurrence 1988. Nykredits Arkitekturpris 1996. Udvidelse: Førstepræmieprojekt af C. F. Møllers Tegnestue 2006

Referencer
Living Architecture 15-1997. Arkitektur DK 4-1989, side 161, 1-1997, side 6, 2-2004, side 194, og 3-2013, side 43. Arkitekten 16-1988, 19-1988, 6-1993, 4-1994, 25-1996 og 12-2007. Guide til Dansk Arkitektur II. Arkitektur Guide København, side 362. Jyllands-Posten 31-1-95. Byggeplads Danmark 1-1996. Byggeforum 4-1996. Politiken 27-01-2008 og 6-09-2009. Byggeri 3-2008. Weekendavisen 11-09-2009. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "
Arken, Ishøj, Museum for Moderne Kunst ved Køge Bugt
Arken, Ishøj, Museum for Moderne Kunst ved Køge Bugt
Arken, Ishøj, Museum for Moderne Kunst ved Køge Bugt
Arken, Ishøj, Museum for Moderne Kunst ved Køge Bugt
Arken, Ishøj, Museum for Moderne Kunst ved Køge Bugt
Arken, Ishøj, Museum for Moderne Kunst ved Køge Bugt
Arken, Ishøj, Museum for Moderne Kunst ved Køge Bugt

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE