Aalborg, Louisegade 12, Det blå hus

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Det Blå Hus i Aalborg er en typisk karréejendom fra århundredeskiftet, der i 1996 blev gjort til genstand for et udviklings- og demonstrationsprojekt i forbindelse med en byfornyelse. Huset blev istandsat for bl.a. sætningsskader, der blev installeret nye køkkener, badeværelser, opholdskarnapper og altaner samt eksperimenteret med nye vandtekniske løsninger.
Der blev installeret et parallelt vandforsyningssystem med dels vandværksvand, dels recirkuleringsvand, der blev renset med planter, osmose og UV-bestråling i et rodzoneanlæg, som også forbedrer indeklimaet i lejligheden. Endvidere er der opsat seperationstoilet med todelt kumme til urin og fæces, og alle lejligheder har individuelle vandmålere.
I køkkenerne er der opsat velfungerende svaleskabe, der er et gammeldags spisekammer i en moderne udgave. Hovedprincippet i svaleskabsafkølingen er, at fordampningsluft og underjordisk afkølet luft føres ind i bygningen til højisolerede skabe og ledes ud igen over taget. Gennem afkølingen nede i jorden skabes en i princippet årstidsuafhængig geologisk temperatur på 8-10 grader.
Opførelsesdata

Årstal: 1995 - 1996
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindeligt byhus fra 1900.

Adresse

Louisegade 12 (og Christiansgade 33)
DK-9000 Aalborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Aalborg Kommune
Ingeniør: Birch & Krogboe Transform ApS (vandteknik)
Konsulent: SBS Byfornyelse

Anvendelse

Hovedfunktion : Boligbyggeri i byfornyelsesområde
Bygningsart : Økologisk byfornyelse
Særlige aspekter: Økologi

Referencer
Forsøgsrapport, Det Blå Hus, Byøkologiprojektet i Aalborg.  By- og Boligministeriet, Aalborg kommune og SBS Byfornyelse, 1997. Ingeniøren nr. 10-1997 (7-3-97). "
Aalborg, Louisegade 12, Det blå hus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE