Holstebro Retsbygning

Arkitekt:

Nielsen, Nielsen & Nielsen, arkitekter MAA

Retsbygningen i Holstebro blev tidligt karakteriseret som et af 3 x Nielsens hovedværker. I dansk sammenhæng er det et enestående hus med en formmæssig fornyelse, en delikat og afbalanceret sammenstilling af materialer og et forsøg på at bygge bro mellem tradition og dekonstruktion.
Retsbygningen er opdelt i fem blokke, der er opført i hvid beton, støbt på stedet, og med vandrette bånd af rustfrit stål. Blokkene symboliserer i deres varierede udformning individernes forskellighed. For at holde sammen på disse blokke er der ovenover anbragt et tag, udført som en flyvinge i aluminium, der som loven "svæver over individerne".
Indgangssiden er formel og stram med tre store søjler, der refererer til tidligere tiders klassicistiske retsbygninger, hvorimod havesiden er mere opløst. Indvendigt flyder foyerområdet ud mellem de fem blokke. Retssalene er fremhævet med stramme aluminiumsøjler og et asymmetrisk ovenlys og al foyer- og salinventar er specielt designet til opgaven
Alt i alt introducerer retsbygningen en nutidig arkitekturopfattelse med rudimenter fra både den tidlige funktionalisme og nyere retninger som postmodernisme og dekonstruktion. Siden opførelsen i 1991 er bygningen ufølsomt udvidet med nogle standardkasser og endog containere bagtil - på grund af pladsmangel. Fra 2012 nedlægges huset helt som retsbygning, fordi det nu er for lille. Det er på nuværende tidspunkt (2009) uvist, hvilken ny funktion, der skal rykke ind i huset. Burde man forresten ikke frede huset, inden det måske vandaliseres?
Opførelsesdata

Årstal: 1990 - 1991

Adresse

Skivevej 2
DK-7500 Holstebro

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Justitsministeriet
Ingeniør: Lemming & Eriksson, rådgivende ingeniører A/S, F.R.I.
Landskabsarkitekt: Jeppe Aagaard Andersen, Helsingør
Entreprenør: Rasmussen & Schiøtz Vest A/S, Højbjerg
Konsulent: Inger Hanmann (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Retsbygning og haveanlæg
Særlige aspekter: Betonelementprisen 1992

Referencer
Arkitekten 16-1990, 10-2005 og 12-2007. Arkitektur DK 6-1992, side 296, 5-1995, side 240 og 3-2013, side 18. Guide til Dansk Arkitektur II. Arkitektur Guide Jylland, side 113. Byggeplads Danmark 1-1992. Landskab 1995, side 164. Det Danske Kulturinstitut og Dansk Arkitektur Center: The Danish Wave, udstillingskatalog, 1998. Guide til Dansk Havekunst, 2002. Annemarie Lund: Danmarks Havekunst III, Arkitektens Forlag, 2002. "
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning
Holstebro Retsbygning

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE