Rosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg

Arkitekt:

Henning Larsens Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Rosendahls Bogtrykkeri er placeret i forhold til en række linier i landskabet. I det punkt, hvor de historiske linier og sigtelinier fra ankomstvejen skærer hinanden, er trykkeriets bibelsamling placeret i en bygning, der klart markerer sig i forhold til resten af anlægget. Bibelsamlingen, der er blandt de fornemste i verden, er et eksklusivt udtryk for bogtrykkerkunstens historie.
Hovedværket i samlingen er blad 243 af første bind af Gutenbergs Bibel, der er et af verdens underværker. Ved at fremhæve bibelsamlingen understreges Rosendahls Bogtrykkeris identitet. Trykkeriet er opbygget omkring en ganglinie i første sals højde, der med meget korte afstande forbinder alle bogtrykkeriets afdelinger. Produktionsgangen i trykkeriet er derfor placeret vinkelret på denne ganglinie.
Opførelsesdata

Årstal: 1994 - 1995

Adresse

Oddesundvej 1
DK-6715 Esbjerg N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Rosendahls Bogtrykkeri A/S ved Poul Rosendahl, Esbjerg
Ingeniør: COWIConsult A/S, FRI, Esbjerg
Landskabsarkitekt: Torben Schønherr, MDL
Entreprenør: MT Wejse A/S (med byggestyring)
Konsulent: Projektstyring ved Erik F. Rasmussen, MAA (bygherrerådgiver) Birch & Krogboe A/S, FRI

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Bogtrykkeri
Særlige aspekter: Bedste projekt i indbudt konkurrence 1991

Referencer
Arkitektur DK 6-1996, side 380. Byggeplads Danmark 3-1995. "
LinksRosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg
Rosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg
Rosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg
Rosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg
Rosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE