Hedeselskabet, Viborg

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

Hedeselskabets bygninger ligger på en skråning i udkanten af Viborg med en fin udsigt over byen. Komplekset blev opført for at samle selskabets aktiviteter og består af et tungt, knækket og terrasseret anlæg, der følger terrænets fald. Institutionen er et ærværdigt foretagende, der i høj grad slog sig op på jordforbedrings- og landvindingsopgaver, ikke mindst hedens opdyrkning. Nogle af selskabets aktiviteter har været kontroversielle, hvorimod dets know-how er almindeligt anerkendt. Det har medført et stærkt internationalt engagement senere hen. Bygningskomplekset er opført på grunden til den tidligere Asmildkloster Landbrugsskole, der er opført i 1907 af Ulrik Plesner. Det har sammen med den storslående landskabelige placering stillet særlige krav til byggeriet. Det består af to bygninger, der er sammenkoblet af en let forbindelsesgang, samt en bygning mod syd, der tidligere har huset Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen. Nu har Retten i Viborg lokaler i huset. Anlægget har en tydelig for- og bagside, der understreges af husets tagprofil. Mod vest er det åbent med store vinduer og terrasseringer, der følger terrænkoterne og smyger sig ned ad skrænten. Her ligger administration, repræsentative funktioner og kantine i en fremskudt let udbygning. Ankomstsiden mod nordøst er derimod monumental med store lodrette murflader og små, tilbageliggende vinduesglugger samt skulpturelle trappe- og elevatorcylindre samt ventilationstårne. Denne soliditet svarer ganske godt til det almindelige indtryk af selskabet. Den vinkelformede bygning her rummer især kontorer og laboratorier. Komplekset er opført traditionelt i røde teglsten med røde tegltage. I kontrast til de tunge bygningsdele står vestfacadens lette træindklædte konstruktioner. Også indvendigt spilles der raffineret på kontrasten mellem de tunge, solide materialer og de lette. Her er anvendt ubehandlet beton og murværk, keramiske fliser, tæpper eller egeparket, gips- eller listelofter. Anlægget er helt igennem præget af en sikker fornemmelse for rum- og materialevirkninger, der understreger dets kvalitet.
Opførelsesdata

Årstal: 1978 - 1994

Adresse

Klostermarken 12
DK-8800 Viborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Hedeselskabet, Viborg
Ingeniør: Søren Jensen A/S (statik) Johs. Jørgensen og Det Danske Hedeselskab (installationer)
Landskabsarkitekt: Det Danske Hedeselskab og Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kontorer og laboratorier

Referencer
Arkitektur DK 5-1981, side 196. Guide til Dansk Arkitektur II. Arkitektur Guide Jylland, side 133. Erhverv og menneske. C. F. Møllers Tegnestue 1997. Fugls Højde. C. F. Møllers Tegnestue 75 år. 1999. "
Links

#http://www.ark-cfmt.com http://www.hedeselskabet.dk/#

Hedeselskabet, Viborg
Hedeselskabet, Viborg
Hedeselskabet, Viborg
Hedeselskabet, Viborg
Hedeselskabet, Viborg
Hedeselskabet, Viborg
Hedeselskabet, Viborg
Hedeselskabet, Viborg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE