Dalgas Have, Frederiksberg

Arkitekt:

Henning Larsens Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Boligbebyggelsen ligger som et stramt, symmetrisk anlæg umiddelbart nord for Handelshøjskolen. Den består af to femetagers formelle, hesteskoformede blokke, der er forbundet med en mellembygning, en randbebyggelse af 16 punkthuse med pyramidetage, ligeledes i fem etager, endnu et U-formet hus samt en børneinstitution. Bebyggelsen tager udgangspunkt i to akser, der skærer hinanden. Den akse, der er en forlængelse af Fabrikvej, danner bebyggelsens fodgængerstrøg og er samtidig service- og brandvej. I aksernes skæringspunkt dannes et lille, intimt torv med Handelshøjskolens hovedindgang på den ene side og bebyggelsens fælleslokaler samt en lille restaurant på den anden side. De sluttede bygningskroppe strammer gadenettet op og giver kvarteret en bymæssig karakter. Imellem husene defineres en række rekreative haverum, som kan benyttes af både beboere og studerende fra Handelshøjskolen. Parkeringspladserne vender ud mod de omgivende gader og jernbanen. Bygningerne er traditionelt konstrueret med teglfacader i hvid sækkeskuring eller med mønstermurværk på punkthusene. Lejlighederne i varierende størrelser er rummelige og velproportionerede med planløsninger, der er affødt af den klassicistiske bebyggelsesplan. De er hvide og forsynet med indadgående altaner eller runde kviste i tagetagen. I punkthusene indrettes boliger for ældre og handicappede.
Opførelsesdata

Årstal: 1989 - 1991

Adresse

Dalgas Have 1-76
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse og PKA
Ingeniør: Seitzberg & Neltoft A/S og Birch & Krogboe K/S
Landskabsarkitekt: Ginman, Harboe & Borup
Entreprenør: Larsen & Nielsen

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Boligbebyggelse
Særlige aspekter: Præmieret af Frederiksberg Kommune 1991

Referencer
Arkitekten 8-1986, side 165. Arkitektur DK 1/2-1992, side 10. Guide til Dansk Arkitektur II, side 246-47. World Architcture (kinesisk) 94-1997, side 34 ff. Arkitektur Guide København, side 127. Jingmin Zhou: World Housing Development. A World of New Housing, 1999, side 67. Henrik Sten Møller: Legen og Lyset. En frise over Henning Larsen som menneske og arkitekt. Politiken, 2000. Arkitekten 14-2004. "
Links

#http://www.hlt.dk#

Dalgas Have, Frederiksberg
Dalgas Have, Frederiksberg
Dalgas Have, Frederiksberg
Dalgas Have, Frederiksberg
Dalgas Have, Frederiksberg
Dalgas Have, Frederiksberg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE