Amerika Plads, Søndre Frihavn, København

Arkitekt:

West 8 ved Adrian Geuze, arkitekt, Holland og Københavns Kommunes Plandirektorat

Den sydlige del af Københavns mere end 100 år gamle frihavn bliver i disse år forvandlet til et nyt kvarter med 650 boliger, 2.500 arbejdspladser og 130 hotellejligheder.
Det er det hollandske arkitektfirma West 8 med Adriaan Geuze i spidsen, der sammen med Københavns Kommune har udarbejdet helhedsplanen for området. Filosofien er at skabe et tæt og aktivt bymiljø præget af store bygningskomplekser, der varierer i form og højde. Overordnet forsøger planen for Amerika Plads at udnytte industriens udflytning til at erobre havnen tilbage til københavnerne. For at skabe et kvarter med liv det meste af døgnet er erhverv og bolig blevet blandet. Men så længe tilflytningen ikke danner basis for egentlige butikker i området, er der indrettet små tegnestuer, studier og lignende i de påtænkte butikslokaler.
Der er etableret ni nye karreer omkring en langstrakt plads midt i området. Karreerne er tegnet af forskellige arkitektfirmaer. Som afgrænsning ligger i hver ende et 15 etagers højhus, mod nord Arkitemas Kobbertårn for advokatfirmaet Plesner, der er blevet et pejlemærke for det nye kvarter, og mod syd Lundgaard & Tranbergs boligbebyggelse Fyrtårnet. Midt imellem ligger lavere kontorer eller dyre boliger, fx Nordlyset af C. F. Møllers Tegnestue.
Omkring pladsen kommer der i gadeplan butikker og cafeer. I den nordlige ende er der allerede indrettet cafe i den over 100 år gamle Frihavnsstation. Fra pladsen er der adgang til og fra DFDS's nye færgeterminal og færgerne til Oslo og Polen.
Et af de planlægningsmæssige udfordringer er at få Amerika Plads integreret med det nærliggende Østerbro. De to bydele er som bekendt skarpt adskilt af jernbanen og Kalkbrænderihavnsgade. Et af initiativerne til en bedre integration af de to bydele har været etableringen af Langeliniebroen.
Opførelsesdata

Årstal: 2000 - 2012
Bygningsændringer og ombygninger:
Ni karreéer med boliger og erhverv

Adresse

Søndre Frihavn, Midtermolen, Amerika Plads m.v.
DK-2100 København Ø

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Københavns Havn m.fl.
Konsulent: Flere arkitekter til forskellige opgaver

Anvendelse

Hovedfunktion : Boligbyggeri i byfornyelsesområde
Bygningsart : Udviklingsplan med boliger og erhverv

Referencer
Arkitekten 18-2000. Havn & By 2-2003, 5/6-2004 og 1-2007. Copenhagen X: Ny Arkitektur i Hovedstaden, 2007. Byggeri 8-2008. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE