Universitetsbiblioteket, København

Arkitekt:

J. D. Herholdt og David Bretton-Meyer, kgl. bygningsinspektør, arkitekt MAA

Universitetsbiblioteket i København er J. D. Herholdts historicistiske gennembrudsarbejde, der tillige rangerer blandt Danmarks absolut mest originale arkitekturværker. Det er efter en kappestrid med M. G. Bindesbøll opført 1856-61 på en vanskelig grund ved siden af Mallings universitet på Frue Plads. Et krav til byggeriet var, at det blev opført som et jern- og murstenshus af brandhensyn.
Med motiver hentet fra middelalderlig, norditaliensk kirkebyggeri har Herholdt her indpasset en personlig bearbejdet rød teglstensbygning, der størrelsesmæssigt smukt underordner sig de monumentale nabohuse, samtidig med at den gennem sine stoflige materialer og detaljer hævder sig selvstændigt.
Biblioteket er mådeholdent opdelt i et trappehus, der kun viser sig mod pladsen som en toetagers gavl, og et bagvedliggende, højere hovedhus, bogskrinet, der vender ud mod den smalle Fiolstræde, hvor hovedindgangen er placeret, og hvis gadeflugt er respekteret med rytmiske spidsgavle over de høje vinduer. Til facaderne er der bl.a. anvendt specielt fremstillede, farvede og glaserede formsten i en solid håndværksmæssig udførelse.
Den enkle gavlbygning mod Frue Plads indeholdt underordnede rum som universitetets arkiv og trappehal, mens den højere biblioteksdel rummede læsesal, auditorium, ekspedition og den imponerende, aflange og kirkeskibslignende bogsal i gult murværk, der afsluttes med en flot vinduesrose mod Krystalgade.
Herholdts interesse for nye materialer viste sig også i den høje bogsal, hvis brede jerngallerier er båret af slanke støbejernssøjler, inspireret af Labrouste´s Bibliothèque Sainte-Geneviève i Paris og Paxtons Crystal Palace i London. Salens smalle midterskib er overdækket af et tøndehvælv at sammennittede jernplader, fremhævet med dekorationer på søjler og lofter i pompejansk og gotisk stil af Georg Hilker. Sideskibene har derimod flade lofter, og er i overensstgemmelse med facaderne inddelt af høje reoler med små køjer til studiepladser og skjulte trapper derimellem. Køjerne får et eminent sidelys fra de høje vinduesrækker.
Bygningen er i 1997 gennemgribende istandsat af David Bretton-Meyer, så den fortsat fremtræder som et enestående interessant kulturmonument med en bogsal, der arkitektonisk er uden sidestykke i dansk bygningskunst.
Opførelsesdata

Årstal: 1857 - 1861
Bygningsændringer og ombygninger:
Grundlagt som landets ældste bibliotek 1482. Samlingen anbragt på Trinitatis Kirkes loft 1657. Samlingen ødelagt ved Københavns bybrand 1728. Salen genopbygget. M. G. Bindesbøll udarbejdede to konkurrenceforslag til et nyt bibliotek i 1855-56, der ikke blev realiserede. Biblioteksbygningen realiseret af J. D. Herholdt 1857-61. Tilbygning mod gården af Martin Borch 1907. Restaurering af Kaj Gottlob 1951-60. Ny restaurering af David Bretton-Meyer 1997. Ophørt som universitetsbibliotek i 2009. Fungerer i dag som universitetsbibliotek for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Adresse

Fiolstræde 1
DK-1171 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Undervisningsministeriets Byggedirektorat
Ingeniør: Birch & Krogboe A/S, FRI, 1997
Entreprenør: Fagentrepriser
Konsulent: Georg Hilker (dekorationer, 1861). Lene Larsen (konservator) og Nationalmuseets Bevaringsafdeling (restaurering), 1997

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Bibliotek
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i Danmarks første arkitektkonkurrence for offentlige bygninger 1855.

Referencer
Svend Dahl: Universitetsbibliotekets Bygninger gennem Tiderne, 1932. Arkitekten M 4-1943, side 49-64. Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Knud Millech: J. D. Herholdt og Universitetsbiblioteket i Fiolstræde, 1961. Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitktens Forlag, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken 1968. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur. Arbejdets bygninger. Gyldendal, 1979. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal 1980. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide København, side 186. L. Bregnhøj: Herholdt og Hilker i Fiolstræde: istandsættelsen af Universitetsbiblioteket i København, Selskabet for Arkitekturhistorie, 1998. Ideernes Vandring. Steen Estvad Petersen. Nykredits Fond og Gyldendal, 2000. Ida Haugsted: Nye Tider - Historicisme i København. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. Arkitektur DK 3-1998, side 136, og 1-2004, side 74. Tobias Havmand, Jens Astrup og Jan Jæger (red.): Berlingske Tidendes Kulturkanon, Berlingske Tidende. Politiken 6-10-2007. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København
Universitetsbiblioteket, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE