Hyrdehøj, Roskilde (projekt)

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA

Lene Tranberg og Boje Lundgaard udarbejdede i 1992 er smukt forslag til en ny bebyggelse, Hyrdehøj, i landskabelige omgivelser det vestlige Roskilde. Men projektet blev ikke realiseret bortset fra planens østvestlige hovedboulevard og den centrale del, der er opført i modificeret udgave.
Planen tilstræbte en boligbebyggelse, der kunne rumme forskellige boformer og livsmønstre i flere kvarterer samt et butikscenter i et varieret udtryk, men med en arkitektonisk helhed og med indbyggede økologiske foranstaltninger.
Roskilde Kommune ændrede imidlertid planerne, så kun det centrale butikscenter med boliger på første sal blev gennemført. Mod vest blev der opført parcelhuse, mod øst ældreboliger og i det nodøstlige hjørne en erhvervsvirksomhed uden den bygningskunstneriske og landskabelige identitet, der ellers var tilsigtet.
Opførelsesdata

Årstal: 1992 - 1995
Bygningsændringer og ombygninger:
Kun delvis realiseret.

Adresse

Hyrdehøj, Hyrdehøj Bygade m.fl.
DK-4000 Roskilde

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Integreret boligbebyggelse

Referencer
Arkitektur DK 5/6-1993, side 242. "
Links

#http://www.lt-ark.dk/ltark.htm#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE