Comfort House, Ny Havnefront, Aalborg

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA

Boligbebyggelsen på Aalborg havnefront er et led i bestræbelserne for at forhindre, at der udelukkende bygges erhvervsbyggeri på havnen. Den nye bebyggelse er en karré i fire etager med et gårdrum i midten. Den tegner sig udadtil med facader af glas mod vandet og byen, i en udpræget bymæssig karakter, mens gårdrummet udformes som en intim have.
Bebyggelsen rummer 106 boliger, fordelt på 57 ældreboliger og 49 familieboliger, og er opført med et system af etagehøje facadeelementer, dels som energiglaselementer, der kan åbnes som vinduer, dels højisolerede lette facadeelementer med et specielt U-formet glasprofil.
Byggeriet er gennemført som et forsøgsbyggeri under Erhvervsfremme Styrelsens udviklingsprogram Proces- og Produktudvikling i Byggeriet (PPB). Programmet havde som mål at fremme samarbejdet og konkurrenceevnen inden for byggeriet.
I den konkrete byggesag indebar PPB-samarbejdet, at alle oplysninger om byggeriet blev samlet på en web-server. Desuden blev der foretaget analyser af byggeprocessen, ligesom der også foretoges forsøg med industrialiserede installationer og lette facadeelementer.
Opførelsesdata

Årstal: 1998 - 2000
Bygningsændringer og ombygninger:
Opført i to etaper

Adresse

Brohusgade, Strandvejen, Østre Kanalgade, Nybrogade
DK-9000 Aalborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Andelsboligforeningen Himmerland
Ingeniør: Carl Bro A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Svend Kierkegaard ApS
Entreprenør: NCC Danmark A/S Byg

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Etageboliger
Særlige aspekter: Ældreboliger. Erhverv. Forsøgsbyggeri under Erhvervsfremme Styrelsen

Referencer
Arkitekten 10-2001. Byg-Tek 11-1999. Licitationen 10-5-2000. Forsøgsbyggerier 1995-2000, By- og Boligministeriet. "
Comfort House, Ny Havnefront, Aalborg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE