Horsens Kraftvarmeværk (Skærbækværket)

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA

Horsens kraftvarmeværk leverer fjernvarme til ca. 13.000 husstande og har en produktionskapacitet på ca. 369 megaWatt (mW) elektricitet og 233 mega-Joule/sek (MJ/s) varme. Værket fungerer med blandet affalds- og naturgasforbrænding. Vinderprojektet var formet som en kubus, der af forfatterne selv blev sammenholdt med et japansk puslespil, hvis enkelte dele har en relativ kompliceret form, men som danner en præcis kubus, når de sættes sammen. Kuben er nedsænket i en voldgrav, et vandbassin, der omslutter hele anlægget. Puslespillet forklarer planløsningens spaltning i to afsnit, hvorimellem der ligger en indre værkstedsgård. Gården deler anlægget i en beskidt og ren del, affaldsforbrændingen i den ene, turbiner, værksteder og administration i den anden. Akkumulatortanken er placeret som et fremskudt borgtårn i det ene hjørne. Facaderne gengiver bygningens modulering, og de er sikkert og dygtigt disponeret med store ventilationsudtag, vinduer, porte og regnvandsspyer. Samtidig afgiver de signal om, at her foregår væsentlige, kontrollerede processer. Facadeelementerne er udført i beton beklædt med gulligrøde, glaserede keramiske klinker, der tager farve fra naturen, himmel og hav. Også gennem glasbyggestenenes skiften mellem transparens og lukkethed får huset liv. Selve råhuset er opført som en traditionel bærende søjle-plade-konstruktion.
Opførelsesdata

Årstal: 1990 - 1991

Adresse

Endelavevej 7
DK-8700 Horsens

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: I/S Skærbækværket
Ingeniør: Hundsbæk og Henriksen I/S
Landskabsarkitekt: Svend Kierkegaard ApS, MDL
Entreprenør: Højgaard & Schultz Vest A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kraftvarmeværk
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i offentlig konkurrence 1989. Økologi. Betonelementprisen 1995. Nykredits Arkitekturpris 1995

Referencer
Arkitekten 20-1989, side 485, og 12-2007. Arkitektur DK 5/6-1993, side 220, 7-1994, 2-2004, side 223, og 3-2013, side 20. Olaf Lind: Tegn på energi, 1999. Guide til Dansk Arkitektur II. Arkitektur Guide Jylland, side 283. ArkitekturMagasinet 1-2009, side 64. "
Links

#http://www.lt-ark.dk/ltark.htm#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE