Avedøreværket, Hvidovre

Arkitekt:

Claus Bjarrum og Jørgen Hauxner, Krarup & Mortensen, arkitekter MAA

Et kraftvarmeværk på 235 MW er et væsentligt, menneskeskabt element i landskabet. Navnlig når det rummer 470.000 kubikmeter og skal anbringes på et inddæmmet areal i et fladt kystlandskab. Elkraft lod derfor for første gang i Danmark afholde en konkurrence om en sådan opgave. Det er vinderresultatet heraf, der nu er realiseret som Avedøreværket. Det fyres overvejende ved hjælp af kul, men kan også arbejde med brændselsolie.
Den store bygning er formet efter et enkelt princip. Over de tekniske anlæg er rejst to teltagtige konstruktioner som klimaskærme. Den ene omslutter kraftvarme-produktionen i en såkaldt blokbygning, den anden røggasrensningen. Blokbygningen er hævet på en fem meter høj granitbeklædt basis.
Distancevirkningen er harmonisk og tidløs. Lyset spiller i bygningens prismatiske former, der er beklædt med trapezplader, og aftegner en smuk silhuet. Værket er omgivet af volde, der danner sokkel i det flade landskab. På tæt hold giver facadernes vigende hældning bygningen en hvilende og rolig karakter. Til helheden hører også skorsten og kultransportør, og hele bygningsanlægget fremtræder med en identitet, der klart tilkendegiver, hvad det rummer.
En udvidelse af Avedøreværket blev projekteret og gennemført fra 1996 med Hauxner, Krarup & Mortensen som arkitekter. Den oprindelige blok fik en pendant med et lidt mindre volumen. Men nybygningen rummer mere, bl.a. en 80 meter høj tårnkedel, på grund af nyudviklet teknologi. Bygningen er beklædt med aluminium og stod færdig i 2002.
Avedøre 2 fyrer med mange forskellige former for brændsler, naturgas, olie, halm og træpiller. Det er nu arkitektfirmaet Gottlieb Paludan, der vedligeholder og udbygger designet af værket.
Opførelsesdata

Årstal: 1985 - 1991
Bygningsændringer og ombygninger:
Udvidelse med endnu en kraftværksblok 1999-2002. Hauxner, Krarup & Mortensen

Adresse

Hammerholmen 50, Avedøre Holme
DK-2650 Hvidovre

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Elkraft A.m.b.A.
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S, FRI (kraftværksprojektering) Rambøll & Hannemann A/S, FRI Steensen & Varming A/S, FRI Hostrup-Schultz & Sørensen A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Henrik Ulfstedt Malene Hauxner
Entreprenør: Fagentrepriser
Konsulent: Lene Adler Pedersen (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kraftvarmeværk
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 1983 Tildelt den europæiske stålpladepris 1991

Referencer
Arkitekten 11-1984, side 232. Arkitektur DK 5-1991, side 209, og 3-2013, side 21. Guide til Dansk Arkitektur II. Arkitektur Guide København, side 345. ArkitekturMagasinet 1-2009, side 45. "
Avedøreværket, Hvidovre
Avedøreværket, Hvidovre
Avedøreværket, Hvidovre
Avedøreværket, Hvidovre
Avedøreværket, Hvidovre

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE