MAN B&W Diesel A/S, København

Arkitekt:

Dissing + Weitling arkitektfirma a/s

Sydhavnen udbygges i disse år til et attraktivt service- og erhvervsområde . Områdets fordele er den nære tilknytning til Københavns centrum, problemfrie trafikale forhold og en tæt kontakt til vandet. Bygningens placering på grunden er bestemt af ønsket om den bedst mulige kontakt til havnen og udsigten mod byen. I kombination med den planlagte promenade opnås en bebyggelsesform, som er typisk for Københavns indre havneområde. Den store andel af storrumskontorer medfører, at de fleste af husets brugere har udsigt over vandet. Bygningens enkle grundform brydes af rotunden på det nordøstlige hjørne samt to karnapper, som overbygger promenaden. Rotunden markerer med sin tårnagtige udformning hjørnet, og karnapperne forstærker kontakten til vandet. Huset vil være et markant holdepunkt, et "landmark" i havnesilhouetten. Bygningen fremstår hovedsagelig som gedigent, muret byggeri i mørke sten. Karnapper og rotunde mod havnen er beklædt med lette, lyse facader i kombination med hvide gitterkonstruktioner udenpå facaden. Buede, perforerede hulplader danner udvendig solafskærmning på karnapperne. Sammen med det buede tag og rotunden vil bygningen med det maritime udtryk opnå sin egen identitet. Rotunden med sit ovenbelyste centralrum og funktioner som indgang, kantine, biograf, undervisning m.m. vil være husets naturlige samlingspunkt, og ligeledes det sted, hvor gæsterne kommer i kontakt med virksomheden. Kantinens placering i tagetagen giver mulighed for en særlig rumudformning og udeophold på terrasserne. Fra Teglholmsgade føres gæster langs huset til indgangen i rotunden. Ved indtræden i rotunden vil den besøgende opleve en storslået udsigt over havnen og byen. Husets hovedform er også udtryk for en enkel, indre funktionsdeling. Rotunden optager fælles og centrale funktioner. Direktionen ligger på den øverste etage, med den smukkeste udsigt over København. Virksomhedens øvrige afdelinger er fordelt på de to fløje under hensyntagen til-deres indbyrdes funktioner. Det forholdsvis store antal p-pladser dækker størstedelen af grunden. En tæt beplantning af parkeringsarealet, hovedsageligt med træer, gør udearealet mere venligt og imødekommende. Det primære friareal er promenaden, som er beplantet med en række træer, og som indbyder til udeophold. På grunden kan der yderligere etableres en bygning på ca. 6000 kvm., som kan udformes enten som en forlængelse eller som en selvstændig bygning.
Opførelsesdata

Årstal: 1993 - 1994

Adresse

Teglholmsgade 41
DK-2450 København SV

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: ATP og Magistrenes Pensionskasse
Ingeniør: ISC A/S, FRI Birch & Krogboe A/S, FRI Leif Hansen A/S, Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: Rasmussen & Schiøtz Øst A/S, Birkerød

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kontorhovedsæde

Referencer
Arkitektur DK 1-1993, side 5. Byggeforum 8-1994. Byggeplads Danmark 3-1994. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE