Kalundborg by og befæstning

Arkitekt:

Ukendt

Kalundborg opstod som en planlagt by i valdemartiden i lighed med andre danske bydannelser som Vordingborg, Nyborg og Middelfart. Lübeck, der grundlagdes i 1143, har givetvis været et forbillede. Byen blev anlagt omkring den lige Adelgade og et trekantet torv med kirken på det højeste sted og en omgivende befæstning inclusive borg- og slotsanlæg. Både kirke og slot opførtes omkring 1170 af Esbern Snare, hvis broder Absalon på samme tidspunkt byggede Havn, forløberen for København.
Det lige gadeforløb dannede rygraden i den senere byvækst, først i Højbyen inden for voldene, senere efter nedrivningen af slottet og voldene efter svenskekrigene 1658-60 uden for i Nederbyen. Højbyen trivedes, fordi den havde handelsmonopol og var priviligeret som kongelig residensby med afholdelse af danehoffer. Den blev tæt bebygget med købmandsboliger, hvoraf nogle var kostbare stenbygninger. Pladsen slog dog ikke til, så der mod syd ved strandvolden og mod øst omkring Kordilgade opførtes købmandsgårde og boliger til håndværkere, søfolk og arbejdere, der ikke måtte bo i højbyen. Efter svenskekrigenes hærgen blev byens eneret på handelen ophævet, købmændene flyttede ud og bydelen fik sin nuværende skikkelse. Bybrande i 1901 og 1920 har dog ødelagt flere flere værdifulde huse. På kanten af højbyen er der i 1977 tilføjet et fint anlæg, Friis & Moltkes Kalundborghallerne, der behændigt tilpasser sig byens huse.
Allerede fra vikingetiden var Kalundborg begunstiget af en naturhavn med rigelig vanddybde. Det betød, at der tidligt etableredes overfarter til Jylland og Samsø, først med smakker, senere med damp- eller dieseldrevne færger. Med jernbanens åbning mellem København og Kalundborg i 1874 voksede handelen, og lokaliseringen af virksomheder som Asnæsværket og Novo Nordisk i 1960'erne betød øget vækst og markante bygninger. Nu har byen igen tabt betydning efter Storebæltsforbindelsens åbning i 1998.
I dag findes de store erhvervs- og havneområder i byens sydlige del, mens de store nye bolig- og institutionsområder især er blevet placeret mod vest som et langt bybånd ud på Røsnæs.
Opførelsesdata

Årstal: 1170 - 1200
Bygningsændringer og ombygninger:
Byen optået i slutningen af 1100-tallet Kalundborg Slot af Esbern Snare ca. 1170 Vor Frue Kirke af Esbern Snare i 1200-tallet Franciskanerkloster ca. 1240 Sankt Jørgens Hospital ca. 1292 Højbyen med stenhuse ca. 1400-1600 Nederbyen ca. 1500-1700 Bispegården og Det Gamle Rådhus, Adelgade 6-8, 1539 Rektorbolig, nu ligkapel, fra 1500-tallet Kirkeladen fra 1500-tallet Adelgade 17-19, 1610 Lindegården (nu museum) fra 1656 Slottet nedrives 1658-60 (efter svenskekrigene) Bindingsværkshuse og -gårde ved kirken fra 1600-1700-tallet Lindegade 1-3, 1681 Ole Lunds Gård 1726-1801 m.fl. Kålund Kloster, 1751-52 Gyths Gård, 1834 Økonomisk opsving, da jernbanen fra Roskilde kommer til byen 1874 Radiostation fra 1926 Industriudvikling fra 1959 med bl.a. Asnæsværket Novo Nordisk fra 1967 Kalundborg-hallerne af Friis & Moltke 1977

Adresse

Højbyen - Adelgade, Lindegade, Præstegade, Torvet, Kordilgade, Skibbrogade, Bredgade m.fl.
DK-4400 Kalundborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Esbern Snare

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : By- og befæstningsanlæg

Referencer
Hugo Matthiessen: Torv og Hærstræde, 1922, side 43. Vilhelm la Cour: Danske borganlæg ... 2, side 95 ff. Tobias Faber, Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 2, Politiken 1969. Arkitektur DK 2-1973, side 53 (Kalundborg Rådhus). Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - byens plan. Gyldendal, 1979. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hens Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal, 1980. Guide til Dansk Arkitektur I. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 98 og 102. "
Links

#http://www.kalundborg.dk/ http://www.kalmus.dk/html/menu.html http://www.kalundborg-turistbureau.dk/dk/frameset_attraktioner.html http://www.kuas.dk/ http://www.visitkalundborg.dk/#

Kalundborg by og befæstning
Kalundborg by og befæstning
Kalundborg by og befæstning
Kalundborg by og befæstning
Kalundborg by og befæstning
Kalundborg by og befæstning

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE