Amalienborg, København (projekt)

Arkitekt:

Nicodemus Tessin d. Y.

Efter Sophie Amalienborgs uheldige ødelæggelse efter en brand i en midlertidig operabygning ved siden af i 1689 forelå der flere planer for at rejse et nyt slot i København.
Generalbygmester Lambert van Haven arbejdede med et projekt til en ny residens på slotsholmen, der skulle leve op til de europæiske krav for slotsprojekter. Men han fik snart konkurrence fra et nyt projekt af den svenske arkitekt Nicodemus Tessin d. Y., der på samme tidspunkt opførte Stockholms slot i dets nuværende skikkelse. Det endte med, at kong Christian V valgte Tessin og ydermere flyttede projektet til Sophie Amalienborgs brandtomt, hvor der allerede var en have.
Den påtænkte bygning havde lighedspunkter med slottet i Stockholm og var et renlivet romersk palads påvirket af Bernini og fransk rumkultur. Det blev et trefløjet anlæg med repræsentative rum i hovedfløjen mod haven og med udsigt over en lav terrassefløj mod Øresund. Facaden var af rødpudset murværk med indrammede vinduer, rustikafugning forneden og balustrader på det lave tag.
Byggeriet blev dog ikke realiseret, fordi kong Christian V døde i 1699. Hans søn og arvtager, Frederik IV, ignorerede hans anbefalinger i testamentet, og kastede sig i stedet ud i andre enevældige slotsprojekter.

Frederiksstaden, København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg, Christian den Ottendes Palæ (Levetzaus Palæ), København
Amalienborg, Frederik den Ottendes Palæ (Brockdorffs Palæ), København
Amalienborg, Christian den Syvendes Palæ (Moltkes Palæ), København
Amalienborg, Christian den Niendes Palæ (Schacks Palæ), København
Amalienborgs kolonnade, København
Sophie Amalienborg, København (nedbrændt)

Opførelsesdata

Årstal: 1700 Bygningsændringer og ombygninger:
Ikke realiseret projekt.

Adresse

Amalienborg
DK-1257 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: København Kommune, Vej og Park

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Slotsprojekt

Referencer
Konsthistorisk Tidsskrift, Årg. 36, nr. 3-4 med Harald Langberg, Tessins Amalienborg, side 138. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal 1980. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE