Egestrædet, Ballerup

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA

Egestrædet består af to indbyrdes spejlvendte afsnit på begge sider af Agernstrædet. Hvert afsnit indeholder tre bygningskroppe, som omkranser et indre grønt gårdrum med udhuse, placeret langs de omgivende parkeringsarealer. Adgangen til boligerne sker fra gadesiden, mens haver til lejlighederne i stueplan primært vender ind mod det fælles gårdrum. Bebyggelsen består af tyve to-rums boliger, seksten tre-rums boliger og fire fire-rums boliger. Terrænet på området har bevirket, at bygningerne mod Arenapladsen er i tre etager, mens de er i to etager mod Agernskrænten. Bygningerne er opført med et nyudviklet, industrielt byggesystem, baseret på et søjle/plade-system i stål og gips. Dette indebærer stor fleksibilitet, idet alle skillevægge kan flyttes. Det giver også en bedre lydadskillelse mellem to boligfag, og endelig betyder det en hurtig og præcis montageproces.
Opførelsesdata

Årstal: 1996 - 1996

Adresse

Egebjerg Bygade og Agernskrænten, Egebjerggård
DK-2750 Ballerup

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ballerup Ejendomsselskab ved KAB
Ingeniør: Carl Bro Byg A/S
Landskabsarkitekt: Svend Kierkegaard ApS
Entreprenør: NCC Rasmussen & Schiøtz Byg A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Etagehuse

Referencer
Arkitektur DK 2-1998, side 77. Udstillingskatalog 1996. Forsøgsbyggerier 1995-2000, By- og Boligministeriet. "
Links

#http://www.lt-ark.dk/ltark.htm#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE