Bakkehusene, København

Arkitekt:

Thorkild Henningsen og Ivar Bentsen

Bakkehusene er Københavns Almindelige Boligselskab, KAB's første og mest berømte boligbebyggelse i København.
KAB blev stiftet 1920 på initiativ af sagføreren F. C. Boldsen, der var selskabets direktør 1920-45. Selskabet ønskede at fremme det lave byggeri med såkaldte arbejderboliger. Den ideologiske baggrund kom dels fra Boldsen selv, der var optaget af den engelske havebybevægelse, dels fra arkitekterne, der søgte tilbage til en dansk byggetradition.
Rækkehuset var kendt som et godt gadehus i de gamle provinsbyer, og den enkle, nøgterne arkitektur, der uden særlige stiltræk danner ramme om elementære funktioner, var kendt fra tidligere arbejder, fx M. G. Bindesbølls Lægeforeningens Boliger.
Arkitekterne Bentsen og Henningsen videreførte denne linje i dansk arkitektur, som senere blev benævnt den funktionelle tradition. Men Bakkehusene fik også præg af gammelt håndværk, som på det tidspunkt blev dyrket i bevægelsen "Bedre Byggeskik". Udover boligernes snusfornuftige indretning var haverne det afgørende nye element i disse arbejderboliger, og de er stadig en væsentlig kvalitet ved bebyggelsen.
Kritikere i samtiden fandt, at bebyggelsen, der består af 171 boliger, var for spartansk og dermed grim. Følgelig blev det heller ikke arbejderne, men kunstnere og folk fra middelstanden, som i første omgang flyttede ind i Bakkehusene, der i dag betragtes som et af Københavns mest eftertragtede boligområder og som et monument i det almennyttige byggeri.

View Larger Map
Opførelsesdata

Årstal: 1921 - 1923

Adresse

Hulgårdsvej, Markvej, Bakkevej og Rødkildevej
DK-2400 København NV

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: KAB, Københavns Almindelige Boligselskab
Landskabsarkitekt: Stadsgartneren i København

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Rækkehuse og park
Særlige aspekter: Fredet 1982.

Referencer
Arkitekten 1923, side 360 og M 1931, side 26. Kritisk Revy, 1926, side 60. Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Danmarks Arkitektur, Enfamiliehuset. Lisbet Balslev Jørgensen, 1979. Gyldendal. Hakon Stephensen: Arkitekten Thorkild Henningsen, kunstner og humanist, Arkitektens Forlag, 1978. Lisbet Balslev Jørgensen: Moderne dansk arkitektur, Arkitektens Forlag, 1982. Politiken 05-08-1982. Erik Nygaard: Tag over Hovedet. Arkitektens Forlag, 1984. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide København, side 108. Lulu Salto Stephensen: Danmarks Havekunst II, Arkitektens Forlag, 2001. Annemarie Lund: Guide til Dansk Havekunst, 2002. Arkitektur DK 1/2-1992, side 40, og 1-2004, side 118. Arkitekten 2 og 4-2005, 06-2012. Gitte Just: Huse i København og Nordsjælland tegnet af berømte danske arkitekter. Aschehoug 2005. Jørgen Hegner Christiansen og Kim Dirckinck-Holmfeld: En Arkitekturkanon, Arkitektens Forlag, 2005. Politiken 22-03-2008. Martin E. O. Grunz og Jens Lindhe: Ideernes København. Informations Forlag og Golden Days, 2008. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København
Bakkehusene, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE