Blangstedgård, Odense

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA

Bebyggelsen karakteriseres af en ny varieret blanding af bybygningens grundelementer. Egenskaber fra karreernes etagehuse og den tæt-lave bebyggelse er kombineret i forskellige boligtyper. Som igen er tegnet af forskellige arkitekter i forskellige tætheder, med varierende finansieringsformer, og som bebos af flere samfundsgrupper.
Initiativet til bydelen udgik fra Odense kommune i 1985, da man gennem en arkitektkonkurrence ønskede at få fastlagt rammerne for en bygge- og boligudstilling til markering af byens 1000 års jubilæum 1988. En nedlagt frugtplantage blev udpeget til formålet. Førstepræmie-projektet placerer bebyggelsen som en helhed om bymæssige rum og i respekt for områdets karakterfulde læhegn. Bebyggelsesplanen rummer forskellige boligtyper og finansieringsformer. De enkelte byggefelter i planen blev bygget efter delkonkurrencer. Der var plads til 700-800 boliger.
De overordnede greb som belægninger, gadeinventar og beplantninger følger helhedsoplægget, hvorimod bebyggelsens enkelthuse er spraglede, lidt sorgløse og påvirket af internationale mode-ismer. Byen debatteredes ivrigt og en kritiker har kaldt den et Danmarks-mesterskab i form og arkitektur. Flere huse har planer, der er stive, bebyggelsen mangler arbejdspladser og forholdt sig i første omgang ikke til byøkologiske problemer.
Nils-Ole Lund mente i Arkitektur DK 6-1988, at udstillingen rejste flere store spørgsmål, bl.a. om udstillingen var typisk for 80'erne ved at koncentrere sig om formen, og om denne interesse for formen skulle læses som en ny æstetisk følsomhed, en udvidelse af livet eller, om den dækkede over manglende evne til at angribe de reelle problemer.
Opførelsesdata

Årstal: 1987 - 1988

Adresse

Blangstedgård
DK-5220 Odense SØ

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Forskellige bygherrer
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Landskabsarkitekt: Svend Kierkegaard ApS
Konsulent: Odense Kommunes Parkafdeling

Anvendelse

Hovedfunktion : Bolig
Bygningsart : Bybyggelsesplan
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i offentlig konkurrence 1985. Økologi

Referencer
Arkitekten 4-1986, side 65, 7/8-1988 og 12-2007. Arkitektur DK 6-1988, side 241, 1/2-1992, side 5, 5/6-1993, side 238, 2-2004, side 204, og 3-2013, side 66. Landskab 1-1988, side 25. Jørgen Steen Knudsen (red.): Byg og Bo 88 Odense. Fremtidens boligbyggeri i Danmark. Odense Kommune, 1988. Living Architecture 8-1989. Guide til Dansk Arkitektur II. Michael Varming (red.): Liv på Blangstedgård. En jubilæumsudgivelse om en bydel i Odense. Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, 1998. Guide til Dansk Havekunst, 2002. Annemarie Lund: Danmarks Havekunst III, Arkitektens Forlag, 2002. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 222. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE