Århus Havnehus

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

I 1991 besluttede Aarhus Havn af rationelle grunde at samle alle sine funktioner i et havnehus, de de følgende år blev opført ved åens udmunding i havnen, hvor der også er god kontakt til Aarhus Centrum.
Bygningskomplekset er samlet omkring en fælles gårdsplads, hvorfra der er adgang til værksteder og garager i tre lave huse samt et seksetagers kontorhus, der er henvendt til havnebassinet.
Dette hovedhus er samlet omkring et centralt placeret trappe- og elevatorhus, der markerer sig som et fixpunkt i havnemiljøet med et højt diagonalstillet tårn med spir. Mandskabs- og servicefaciliteterne er placeret i de nederste to etager, mens fleksible kontorer til Søfartsstyrelsen, maritim afdeling og administationen ligger i de øverste tre etager med udsigt over vand og by. I midteretagen, der er højere end de øvrige, er der plads til kantine og møderum.
Byggeriet er udført med store monumentale murflader i røde teglstren, der både i helhed og detaljer refererer til nogle af havnens gamle, markante huse som for eksempel Toldkammeret. Facaden mod vandet er åben med rækker af ensartede vinduer, mens den har en mere massiv og lukket karakter med få smalle vinduesbånd mod byen. I de nederste etager omkring indgangen er der store huller, der skaber sammenhæng mellem gården, gaden og havnen.
Opførelsesdata

Årstal: 1991 - 1995

Adresse

Mindet 2
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Århus havn
Ingeniør: Carl Bro Byg A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue
Entreprenør: Fagentrepriser
Konsulent: Erik Heide (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Havneadministration
Særlige aspekter: Præmieret af Århus Kommune 1995.

Referencer
Arkitektur DK 2-1997, side 86. Byggeplads Danmark 2-1995. Erhverv og menneske. C. F. Møllers Tegnestue 1997. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE