Nordea (Unibank) på Christiansbro (B&W), København

Arkitekt:

Henning Larsens Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Da B&W's motorfabrik forlod Christianshavn i begyndelsen af 1980'erne, erhvervede Dansk Firma Center og en århusiansk byggematador grunden. Industribygningerne blev rømmet, bl.a. den arkitekturhistorisk interessente Rosenkjær-hal, og der blev udarbejdet en plan for området. Foretagendet gik dog konkurs og i stedet lod den ny bygherre, ATP, Henning Larsen udarbejde en helhedsplan for Christiansbro, som området blev døbt.
Helhedsplanen udstikker rammerne for bydelens fysiske udformning samt for belysning, beplantning og aptering af offentligt tilgængelige arealer.
I planen er der særligt taget hensyn til byrummet omkring Christians Kirke fra 1700-tallet. Der blev således udarbejdet retningslinjer for de tilstødende bygningers fremtræden mht. volumener, facadeproportionering, farver og materialer, så kirken ikke blev trængt af de nye bygninger, men tværtimod fremstår præcist og veldefineret.
Bebyggelsen er opdelt arkitektonisk med tunge boligbebyggelser, der definerer et roligt rum omkring barokkirken, og lette, næsten svævende erhvervsbygninger, der strækker sig langs havneløbet.
Erhvervsbebyggelsen rummer dels Nordeas hovedsæde, dels lokaler til udlejning, der fremtræder som et velproportioneret, markant og sympatisk bygningsensemble, synlig gennem det meste af havneløbet.
Byggeriet rummer fire længebygninger mod havnen og en U-formet bygning, der mod øst grænser op mod Strandgade. Strukturen refererer til købmændenes gamle pakhuse og B&W's tidligere industribygninger, der lå vinkelret på havnekajen og Strandgade. Adgangen til komplekset sker fra Strandgade via en imposant portåbning til et indre gårdrum, hvorfra der er indgang til et femetager foyerrum med husets repræsentative og udadvendte funktioner.
Herfra er der adgang til glasmellembygninger og gangbroer, som også giver forbindelse til det gamle bankhovedsæde i den tidligere B&W-kontorbygning. Længerne indeholder både celle- og storrumskontorer samt en kantine i tre etager mod havnen. Husene er i seks etager udført som lette transparente glashuse omkranset af forpatinerede kobberrammer. Mellem længerne er etableret have- og gaderum med bl.a. vandtrapper, der krydses af en træbroer. Som belægning er valgt forskellige former for granit.
Opførelsesdata

Årstal: 1996 - 2000
Bygningsændringer og ombygninger:
Området ved Christianskirken er udlagt til boligområde med ejerlejligheder

Adresse

Strandgade 3, Christiansbro
DK-1401 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension
Ingeniør: COWIconsult (konstruktioner) Carl Bro (VVS og el)
Landskabsarkitekt: Sven-Ingvar Andersson
Konsulent: Jens Kvorning (byplan) COWIconsult (bygherrerådgiver) Carl Bro

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kontorbebyggelse og lejeboliger
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 1995. Hædret af ejendomsmessen MIPIM, Cannes, 2001. Blandt de fire sidst instillede projekter til Mies van der Rohe-prisen 2001

Referencer
Arkitektur DK 4/5-1996, side 220, 6-1996, side 355, og 5-2000, side 248. Living Architecture 17-2000. Arkitekten 02-1996, og 21-1996, side 16. ada 6-1998. Byggeplads Danmark 4-99. Landskab 5-2000, side 121. LP Nyt 565-2000, side 2. Henrik Sten Møller: Legen og Lyset. En frise over Henning Larsen som menneske og arkitekt. Politiken, 2000. Guide til Dansk Havekunst, 2002. Annemarie Lund: Danmarks Havekunst III, Arkitektens Forlag, 2002. The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture Travel Edition, London 2005. Arkfokus 10-2006. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE