Carnegie A/S, København

Arkitekt:

Dissing + Weitling arkitektfirma a/s

Carnegie er et vekselererfirma, der er flyttet ind i maskinfabrikken B & W's gamle bygninger fra 1856 ved Christianshavns Kanal. Bygningen er oprindeligt opført til støberiformål og kontorlignende aktiviteter, men er senest i en årrække anvendt som anneks for Kunstakademiets Arkitektskole. I den nye indretning er bygningens oprindelige konstruktive udtryk fastholdt, ligesom der er sørget for dagslys fra de øst-, syd- og vestvendte facader.
Lokalerne opleves som store rum, der spænder mellem facaderne, og med hovedkonstruktionen i midten. For at få dagslys ind i midten af bygningen er der arbejdet med transparente skærme, hvor vægge er påkrævet. Adgangen til bygningen sker fra kanalsiden, hvorfra man via en trappe stiger direkte op i foyeren med receptionen. Her er de udadvendte funktioner placeret, mens den mere diskrete del af vekselerervirksomheden er henlagt til anden sal.
Opførelsesdata

Årstal: 1990 - 1990

Adresse

Overgaden Neden Vandet 9 A-B
DK-1414 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Carnegie A/S, København
Entreprenør: KPC-Byg A/S, Glostrup

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Vekselererfirma

Referencer
Arkitektur DK 1-1993, side 38. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE