Glashuset, Ballerup

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA

Det højisolerede glashus er et forsøgsbyggeri i to etager. Det indrettes, så det kan bruges som énfamiliehus i den første udstillings- og forsøgsperiode, og senere skal det overgå til at være fælleshus. Halvdelen af facaden på i alt 240 kvm består af mat, translucent glas, den anden halvdel af klart, transparent glas. De translucente glasarealer giver mulighed for gennemlyste rum og en blød, diffus dagslystilførsel.
Projektets formål er at afprøve den praktiske anvendelse af de nyeste højtisolerende rudetyper. Det højtisolerende transparente og translucente glas åbner nye perspektiver for anvendelse af glas i arkitekturen, således at der på en gang kan opnås et lavt energiforbrug og nye facadeudtryk, rum- og lysvirkninger. Der sigtes mod et energiforbrug svarende til målsætningen i ENERGI 2000 og kravet til lavenergihuse i BR-S 85.
Opførelsesdata

Årstal: 1995 - 1996

Adresse

Agernskrænten 33, Egebjerggård
DK-2750 Ballerup

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ballerup Ejendomsselskab ved KAB
Ingeniør: Carl Bro Byg A/S
Landskabsarkitekt: Svend Kierkegaard ApS
Entreprenør: Rasmussen & Schiøtz Øst A/S
Konsulent: Statens Byggeforskningsinstitut, SBI (rådgivning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Prøvebolig og fælleshus
Særlige aspekter: Økologi

Referencer
Arkitektur DK 2-1998, side 70. Udstillingskatalog 1996. Arkitekten 13-1996 og 14-2004. Guide til Dansk Arkitektur II. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE