Tornbjerg Kirke, Odense SØ

Arkitekt:

Johan Fogh & Per Følner Arkitektfirma ApS

Dette projekt udmærket sig ved et sikkert greb om de arkitektoniske kvaliteter og den overordnede behandling af kirkekomplekset. Det er nemlig lykkedes at fremhæve tårnet og kirkerummet samtidig med, at de underordner sig en velartikuleret bygningskunstnerisk helhed. Som et resultat heraf er der opnået en fin balance mellem de sakrale og sociale handlinger i kirken.
Byggeriet virker endvidere som et samlende element i forhold til det omliggende, noget usammenhængende kvarter. Murværket er hvidt og tagformationerne i zink har stor stoftig virkning og bølger henover de enkelte rum i farvenuancer, der spænder fra dyb sort, over blåsort til tindrende hvid, når sollyset spejler sig i materialet.
Kirkerummet er byggeriets største attraktion. Fra indgangen stiger rummet frem mod en muret søjle, bag hvilken lyset strømmer ind. I modsatte ende er indskudt et organisk formet pulpitur. Som materialer er anvendt fint behandlet birketræ til beklædninger, gule teglfliser til gulvet og hugget granit til døbefond og alter. Som i andre valfartsbygninger er lyset kultiveret med største omhu. Dagslyset er givet forskellig karakter fra sprækker, spalter og andre åbninger oppe og nede. Kunstlyset udgøres bl.a. af et tæppe af små glødetrådspærer.
De profane funktioner som lokaler til konfirmandundervisning, møder og administration er tidstypisk lagt langs en indre gade. I tilknytning til nogle af funktionerne er der anlagt små klosteragtige haver.
Opførelsesdata

Årstal: 1993 - 1994

Adresse

Skærmhatten 1, Tornbjerg
DK-5220 Odense SØ

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Tornbjerg Menighedsråd
Ingeniør: Eduard Troelsgård, rådgivende ingeniører A/S (konstruktioner og VVS) Mogens Balslev, rådgivende ingeniører A/S (el) Acoustica A/S (akustik)
Landskabsarkitekt: Lea Nørgaard og Vibeke Holscher, Frederiksberg
Konsulent: Helle Vibeke Steffensen (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke
Særlige aspekter: Førstepræmie i indbudt konkurrende 1991. Præmieret af Odense Kommune 1995

Referencer
Arkitekten 1-1992. Arkitektur DK 3-1994, side 189, 8-1995, side 444, og 2-2004, side 213. Guide til Dansk Arkitektur II. Politiken 3. nov. 1994. Morgenavisen Fyens Stiftstidende 2. juni 1995. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 224. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE