Århus Stiftbogtrykkerie og Stibo Datagrafik, Århus

Arkitekt:

Schmidt, Hammer & Lassen K/S, MAA

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie og dets datterselskab, Stibo Datagrafik, besluttede i midten af 1990'erne at samle og udvide aktiviteterne i industrikvarteret i Højbjerg, hvor virksomheden havde holdt til siden 1960. Først opførtes en ny kontorbygning og dernæst en ny produktionshal.
Den nymodernistiske kontortilbygning er placeret foran den gamle administrationsbygning, hvor den omfatter en ny dobbelthøj foyer med gulv og trappevange i poleret granit. Per Kirkeby har udsmykket loftet med en stor fresko. Rundt om foyeren ligger både gamle og nye kontorer. Det ny, repræsentative indgangsparti er fremhævet med en skråtstillet trappe og en stor, træbeklædt cylinder, der bl.a. indeholder mødelokaler. Forpladsen er delvis overdækket af den store udkragede baldakin.
Den ny produktionshal til edb-grafiske arbejdsopgaver er bygget sammen med en ældre industribygning, så der er opnået en smuk helhed af gammelt og nyt i samme materialer. Nybygningen er en simpel, højloftet hal, opbygget af et eksponeret søjle-drager-betonsystem med en lysgård i midten. Om det hele er omsluttet en tung mur som basis med lette glaspartier ovenover. Men bygningen besidder høj kvalitet og blev vist på Arkitekturtriennalen i 1996 med denne begrundelse:
Muren er på én gang skærm og fundament for glasvæggen, som afslører konstruktionen og spejler verden. Huden omspænder skelettet - skind og ben. I interferencen mellem glasvæggens og konstruktionens takter opstår rytmer, som slår ned i kroppens bevægelse langs huset.
Til møblering af hallen er der skabt et raffineret skærmsystem, der anvendes til opbygning af kontorer og arbejdsrum af forskellig størrelse og åbenhed. Det elegante system udgøres af udskiftelige paneler i ahornsfinér og glas, der også anvendes til skabs- og skuffeelementer med en fin detaljering og finish.
Opførelsesdata

Årstal: 1994 - 1996
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindelige bygninger opført af Egon Knudsen 1965.

Adresse

Søren Nymarks Vej 1
DK-8270 Højbjerg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Århus Stiftbogtrykkerie
Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen A/S, FRI Arne Elkjær
Landskabsarkitekt: Torben Schønherrs Tegnestue
Entreprenør: KPC-Byg A/S og C. G. Jensen A/S
Konsulent: Per Kirkeby (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Trykkeri ig datahus
Særlige aspekter: Præmieret af Århus Kommune 1996. Vist på Arkitekturtriennalen 1996 i Dansk Arkitektur Center, Gammel Dok

Referencer
Arkitektur DK 8-1997, side 490. Byggeplads Danmark 1-1996. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE