Danmarks Miljøundersøgelser, Roskilde

Arkitekt:

Dissing + Weitling arkitektfirma a/s

Nybygningen er placeret inden for det veldisponerede Risø-område. De fremherskende længehuse på området kunne umiddelbart ikke anvendes, da de overordnede funktionssammenhænge til DMU kræver en sammenhængende bygning på ca. 6000 kvm, som skal kunne udvides til mere end det dobbelte. Forslagets byplanmæssige hovedidé udspringer af ønsket om at udforme en karrébebyggelse med sin egen identitet, samtidig med at den indgår naturligt i den omgivne Risø-bebyggelse. DMU's første byggeafsnit udgør ca. halvdelen af karrébebyggelsen. Ved den fulde udbygning vil der opstå et spændingsfyldt byrum, som omfatter parkering, ankomst m.m. Placeringen af nybygningen på den vestlige del af grunden er bestemt af, at den eksisterende Risø-bygnings afdeling for atmosfærisk miljø skulle integreres. Nybygningens form, en toetages trekantform og grupperingen omkring en fælles gård skal forbedre kommunikationsmulighederne mellem de enkelte afdelinger, idet den eksisterende bygning og kantinen via overdækkede gange er forbundet med nybygningen. Laboratorierne med tilhørende kontorer er samlet i den nordlige og vestlige fløj. Administrationen lukker trekanten i den diagonale bygningsdel, som også rummer hovedindgangen, der bygningsmæssigt er udformet som en rotunde. De meget installationskrævende laboratorier danner ryg i bygningen, og de tilhørende ventilationerum har fået en gunstig placering på taget. For at tilføje huset indvendige oplevelsesmæssige kvaliteter brydes de for-holdsvise lange og smalle gange med dobbelthøje rum som f.eks. indgangshallen samt ved forbindelsesgangen og vareelevatoren. Derudover vil kantinens placering mellem hovedindgangen og gårdrummet bidrage til et kommunikationsvenligt miljø. For at give husets forskellige rum optimale dagslysforhold, er vinduerne forskellig udformet. For at trække dagslys ind i de forholdsvis dybe laboratorier forsynes rummene med et højt-siddende vinduesbånd foruden normalvinduet. Kontorvinduerne mod gårdrummet er relativt store for at øge den visuelle kontakt til gården. Den relativt store parkeringsplads foran hovedindgangen er tæt beplantet med træer og belagt med græsarmeringssten. De øvrige friarealer på grunden er behandlet svarende til Risø's haveanlæg med græs og fritstående træer. Det centrale gårdrum har afgørende indflydelse på husets kvalitet og er derfor udformet som et haveanlæg, der indbyder til udeophold.
Opførelsesdata

Årstal: 1990 - 1991

Adresse

Frederiksborgvej 399
DK-4000 Roskilde

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Danmarks Miljøundersøgelser
Ingeniør: Carl Bro A/S
Landskabsarkitekt: Dissing + Weitling arkitektfirma a/s
Entreprenør: Rasmussen & Schiøtz Øst A/S, Birkerød
Konsulent: Merete Barker (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Forsknings- og administrationsbygning

Referencer
Arkitektur DK 1-1993, side 14. Byggeplads Danmark 2-1992. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE