Allerød Rådhus (tidligere Crimp 2)

Arkitekt:

Tegnestuen Vandkunsten ApS

Crimp A/S var en virksomhed inden for elektroniske produkter, hvortil der var knyttet forskning, udvikling, produktion og administration. Efter en årrække i det første Crimp-hus flyttede virksomheden 1999-2000 til en ny afdeling, også projekteret af tegnestuen Vandkunsten. Nybygningen er en betonkonstriktion, men domineres af store glasfacader, forsynet med udvendige trælameller, der sikrer rigelig dagslysindtag og en åben karakter. Huset er som det gamle demokratisk med bl.a. ens gulvbelægning af parket i både kontorer og lagerlokaler. Til byggeriet hører et fint haveanlæg med en kunstig sø, en frugthave og forskellige rekreative tilbud til medarbejderne. Bygningen er i 2004 solgt til Allerød Kommune, der har foretaget en ombygning og nu benytter den som rådhus. Ombygningen er foretaget af de samme arkitekter, som forestod opførelsen.
Opførelsesdata

Årstal: 1999 - 2000
Bygningsændringer og ombygninger:
Ombygget til rådhus 2006.

Adresse

Bjarkevej 2
DK-3450 Allerød

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Grimp A/S ved Keld og Ingelise Schouboe og Allerød Kommune (2006)
Ingeniør: Søren Olesen A/S
Landskabsarkitekt: Tegnestuen Vandkunsten ApS
Entreprenør: NCC Rasmussen & Schiøtz A/S (råhus og gartnerarbejde) P. Jul. Hansen (lukningsentreprise) Høyrup & Clemmensen (teknisk storentreprise)
Konsulent: Henning Damgaard Sørensen og Gun Gordillo (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Rådhus, tidligere elektronikvirksomhed, kontorlokaler

Referencer
Arkitektur DK 4-2000, side 204, 6-2008, side 106, og 3-2013, side 26. Byg-tek 2-1999. Byggeplads Danmark 3-1999. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE