Aalborg Internationale Kollegium

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Arne Kjær A/S, MAA

Kollegiet i Aalborg er et økologisk byggeri, hvor passiv solvarme udnyttes i det store toetagers sydvendte og glasinddækkede fællesrum, der termisk er sammenhængende med husets øvrige rum.
Fællesrummet er en udvidelse af en delvis glasoverdækket gade tværs gennem hele bygningen. Heromkring er opført to huslænger, der indeholder 53 lejligheder til fortrinsvis udenlandske studerende på kortvarige studieophold. De enkelte lejligheder, henvendt mod øst eller vest, er minimeret til fordel for fællesrummet.
Kollegiet er placeret på en sydvendt skråning og indpasset i terrænet, så det ligger i læ for de fremherskende vindretninger. Det stramt formede anlæg passer til husets funktion og har en lille overflade, hvorved varmetabet mindskes.
Materialerne til byggeriet er så vidt muligt valgt ud fra økologiske betragtninger. Væggene mellem fællesrummet og boligenhederne er uisolerede, mens ydervæggene følger de normale islerings-standarder. Også gulvet i fællesrummet er uisoleret, men med en randisolering er der neden under skabt et jordvarmelager, der afgiver varme til rummet i kolde perioder. To aktive solfangere på sydgavlen medvirker til opvarmningen af det varme brugsvand. Flere andre bæredygtige tiltag som genanvendelse af gråt spildevand blev dog sparet væk.
Opførelsesdata

Årstal: 1990 - 1991

Adresse

Brandevej 10
DK-9220 Aalborg Øst

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Den selvejende institution Aalborg internationale Kollegium
Ingeniør: Nellemann A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Arkitektfirmaet Arne Kjær A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kollegium
Særlige aspekter: Økologi

Referencer
Arkitektur DK 7-1994, side 396. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE