Grønhøj, Østerhøj Syd, Ballerup

Arkitekt:

Tegnestuen Vandkunsten ApS

Boligbebyggelsen Grønhøj ligger i et - efter danske forhold - dramatisk landskab 18 meter over det omgivende terræn. Bebyggelsen består af 46 to-etages rækkehuse og et fælleshus, der er placeret, så det usædvanlige terræn udnyttes bedst mulig. En del af bebyggelsen ligger som et cirkelslag øverst på bakketoppen med frit udsyn over landskabet og hen over bebyggelsens skrænthuse, der er placeret på tværs af højdekurverne, så de tager så lidt af udsigten som muligt. Skrænthusenes taghældninger er desuden udformet, så de følger terrænets naturlige fald. Ved bygaden gentages cirkelmotivet i overensstemmelse med lokalplanens intention om en sluttet bebyggelse langs gader og stræder. Herved opstår der en klar opdeling af bebyggelsen i to boliggrupper, der hver omslutter en indre, fælles grønning. I grønningen er der fælles parkeringspladser og stikveje frem til boligerne. Boliggrupperne samles om et stort fælles torv, der indgår som et samlende element i det overordnede bybillede. Boligerne Det varierede terræn har også haft betydning for udformningen af de enkelte boliger, der rummer op til fire forskudte planer. De to meget forskellige bygningstyper, cirkelhuset og skrænthuset, har som grundform en rækkehustype på ca. 100 kvm., men herudover repræsenterer de to meget forskellige boligtyper. I cirkelhuset er grundtypen en firerums bolig med køkken/alrum i indgangsniveauet. Et trappeløb oppe findes en opholdsstue i hele husets bredde og tre værelser i de overliggende etager. For at øge fleksibiliteten kan stuen deles med en let væg, og den langsgående væg på første sal kan udelades, så overetagen kan benyttes som en balkon. I skrænthusene er et dobbelthøjt vindue mod grønningen husets afgørende attraktion, mens et terrænspring mellem køkken og opholdsdel er det grundlæggende rumlige element. Medejerboliger Grønhøj er opført som et forsøgsprojekt for almene medejerboliger. Af de 46 boliger er de 34 almennyttige medejerboliger og de 12 almene boliger. Medejerboliger er et forsøg på at videreudvikle den almene boligform og gøre den attraktiv for en bredere gruppe af befolkningen. Princippet er, at medejerboligen finansieres 80% efter almindelige almene finansieringsregler, og de sidste 20% betales som indskud fra den kommende medejer. Fordi medejerboligen er baseret på et større indskud, og medejeren selv står for den indvendige vedligeholdelse - både økonomisk og praktisk - er den månedlige boligudgift lavere end i de traditionelle almene boliger. Boligerne opføres som ”råhus”, hvor de kommende beboere selv vælger f.eks. ruminddeling, køkken, badeværelse, døre og gulve. Beboerne kan også vælge at stå for en del af indretningen og på den måde få en endnu lavere boligudgift. Inden bebyggelsen stod færdig, blev der holdt en række møder, hvor de kommende beboere dels fastlagde spillereglerne for fællesskabet, dels udformede fælleshus og fællesareal.
Opførelsesdata

Årstal: 2000 - 2001

Adresse

Østerhøjvej, Østerhøj
DK-2750 Ballerup

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: FB - Fagforeningernes Boligforening ved Fællesadministrationen 3B
Ingeniør: Cowi A/S
Landskabsarkitekt: Tegnestuen Vandkunsten ApS
Entreprenør: Skanska Danmark A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Rækkehuse (medejerboliger)
Særlige aspekter: Økologi. Medejerskab. Forsøgsbyggeri. Casa Nova-byggeri

Referencer
Arkitektur DK 8-2001, side 526. Byggeri 9 og 10-2001. Forsøgsbyggerier 1995-2000, By- og Boligministeriet. Byggeplads Danmark 2-2001. Boligen 8-2001. Arkitekten 09-2002 og 14-2004. "
Links

#http://www.vandkunst.dk#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE