Skejby Sygehus, Århus

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

Skejby Sygehus blev bygget i erkendelse af, at en række pladsforhold, specielt på Århus Kommunehospital, var utidssvarende og ikke kunne tilgodese den store udvikling indenfor en række lægelige specialer. Funktionerne på Skejby Sygehus er placeret omkring et gennemgående hovedstrøg, en styrende ryg, der giver korte afstande mellem de samarbejdende sengeafdelinger og behandlingsafsnit.
Strukturelt består Skejby Sygehus af en hovedkorridor med behandlingsbygninger til den ene side og tilhørende sengebygninger til den anden. Specialerne er indbyrdes placeret optimalt i forhold til hinanden, således at de hyppigste transporter også har den korteste vej. Horisontalt hænger hospitalet sammen på tværs. Behandlingsafdeling og tilhørende senge ligger over for hinanden, og i hovedkorridoren ligger afdelingens kontorer.
Udadtil er bygningsanlægget karakteriseret ved de lave, fortrinsvis 2-etagers bygningskroppe med forbindelseskorridorer omkring en række rekreative gårdrum.
Skejby Sygehus er et universitetshospital med stor forsknings- og undervisningsaktivitet. Til dette formål er der blandt andet opført 2 smukke og teknisk veludstyrede auditorier til henholdsvis 150 og 300 personer. Disse faciliteter, sammen med den nærliggende kantine og cafeteria, skaber gode rammer for kongresser, symposier og anden undervisningsaktivitet.
Opførelsesdata

Årstal: 1982 - 1998

Adresse

Brendstrupgårdsvej 100
DK-8200 Århus N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Århus Amtskommune

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Sygehus
Særlige aspekter: Præmieret af Århus Kommune 1996.

Referencer
Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "
Skejby Sygehus, Århus
Skejby Sygehus, Århus
Skejby Sygehus, Århus
Skejby Sygehus, Århus
Skejby Sygehus, Århus
Skejby Sygehus, Århus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE