Bispegården, Århus

Arkitekt:

Gustav Ludolf Martens og Exners Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Bispegården i Århus stammer oprindelig fra 1858, da den opførtes som herredsfogodkontor og -bolig i nygotisk historicisme med solide materialer som formteglsten og prægnante detaljer. Bygherren, Willemoes, valgte den tyske arkitekt, G. L. Martens, til opgaven, fordi han blev meget optaget af godset Vilhelmsborgs avancerede avlslænger, som Martens havde opført i 1844. Huset benyttedes af herredsfogeden indtil 1882, da bispen tog over. Bispefunktionen ophørte i 1967.
I 1987 afsluttedes en ny omdannelse, da bygningen blev ændret til planlægningsdirektorat for Nykredit. Restaureringen var problemløs - dog blev der etableret en ny trappe i indgangspartiet i porten mod Fredensgade.
Den største udfordring var imidlertid indretningen af en lille mødesal i bygningens tagrum. Her tog arkitekterne udgangspunkt i Kuppelsalen på Charlottenborg i København samt oplevelserne fra andre europæiske barokrum og etablerede en ny lanterne på taget, hvorfra lyset kunne hentes ned i lokalet.
Herefter gik malere og arkitekter i gang med at eksperimentere med lim, gips og staniolpapir for at give vægoverfladerne en reflekterende karakter. Det har gjort møderummet lyst og levende med forskellige belysningssituationer afhængig af vejrlig, årstider og publikums beklædning. Hertil bidrager også det elektriske lys fra mange små pærer samt væggenes farver og struktur.
Opførelsesdata

Årstal: 1858 - 1987
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindelig opført som herredsfogedkontor og privatbolig for Frederik Christian Willemoes med Gustav Ludolf Martens, Tyskland, som arkitekt 1858. Staldbygningen mod Fredensgade omdannes til beboelse 1867. Ændret til bispebolig og -kontor 1882-1967. Ombygget til planlægningsdirektorat for Nykredit af Exners Tegnestue 1987.

Adresse

Fredensgade 36
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Frederik Christian Willemoes og Nykredit, Århus (1987)
Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen, Rådgivende Ingeniører
Landskabsarkitekt: Exners Tegnestue A/S, arkitekter MAA
Entreprenør: Fagentrepriser

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Ombygning

Referencer
Magistratens 2. afdeling, Århus Kommune: Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer i den indre by, 1984. Arkitektur DK 3-1988, side 104. Jens Bertelsen, Birgit Jenvold og Jan Salomon (red.): Arkitekterne Inger og Johannes Exner. Udstillingskatalog fra Museet på Koldinghus, 1996. Thomas Bo Jensen: Inger og Johannes Exner. Ikaros Press, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag og Strandberg Publishing, 2012. "
LinksBispegården, Århus
Bispegården, Århus
Bispegården, Århus
Bispegården, Århus
Bispegården, Århus
Bispegården, Århus
Bispegården, Århus
Bispegården, Århus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE