Arosgården, Århus

Arkitekt:

Arkitektgruppen Aarhus K/S, arkitekter MAA

Arosgården blev planlagt på et tidspunkt, da Åboulevarden endnu fungerede som almindelig bilgade i Århus Midtby. Men frilægningen af Århus Å var stærkt på vej. Asfalten skulle erstattes af et rekreativt byrum.
Det blev der taget hensyn til ved udformningen af bebyggelsen, bl.a. ved at etablere en arkade i forbindelse med facadens høje stueetage. Den er siden kommet til at fungere som overdækket gangstrøg langs åen.
Facaden er tillige holdt i en modernistisk tone med en fast vinduestakt accentueret med en høj karnap, dobbelthøje indskæringer og et elevatortårn sammenbygget med en mørk skive, der bærer navnet på ejendommen, Arosgården.
Selve bebyggelsen består af karré-huse i forskellig højde mellem åen og Fiskergade indrettet til kontorer og altangangs-boliger. Bygningen afsluttes øverst af en tilbagetrukket tagetage med opholdsterrasser.
Opførelsesdata

Årstal: 1992 - 1993

Adresse

Åboulevarden 23-31
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Højgaard & Schultz Vest A/S
Ingeniør: Rambøll A/S FRI
Landskabsarkitekt: Arkitektgruppen Aarhus K/S, Søren Bisgaard og Per Christensen
Entreprenør: Højgaard & Schultz Vest A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Boligbyggeri i byfornyelsesområde
Bygningsart : Etageboliger og erhverv

Referencer
Arkitektur DK 7-1996, side 422. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. Arkitektur Guide Jylland, side 233. "
Arosgården, Århus
Arosgården, Århus
Arosgården, Århus
Arosgården, Århus
Arosgården, Århus
Arosgården, Århus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE