Amagerværket, København

Arkitekt:

Jørgen Maglebye, Niels Erik Gottlieb og Børge Høgsted, arkitekter MAA

Amagerværket er nabo til Amagerforbrændingen på nabogrunden. Anlægget er opbygget over en enkel plan med aflæsningshal mod øst, affaldssiloer i midten og forbrændingsovne, slaggetransportører og skorsten mod vest. Mod syd ligger tilkørselsrampen med kontorlokaler, folkerum og kontrolrum nedenunder. Mellem ovnene er der søjler til ovnhallens bærende konstruktion. Derimod er aflæsningshallen forsynet med øst-vest-gående tagspær i stedet for søjler for at imødekomme renovationsbilernes manøvrefrihed. Facaderne er som Amagerværket karakteriseret af tre vandrette brystningsbånd i hvid beton samt søjler i modullinjerne.
Opførelsesdata

Årstal: 1966 - 1972

Adresse

Kraftværksvej
DK-2300 København S

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Københavns Belysningsvæsen
Ingeniør: A. J. Moe A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kraftvarmeværk

Referencer
Arkitekten 21-1966, side 444. Arkitektur DK 3-1973, side 95, 4/5-1987, side 138, og 1-1995, side 1. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE