Skelager Kirke, Århus

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Skelager Kirke er beliggende i et kalejdoskopisk forstadskvarter i Skejby nord for Aarhus. Anlægget omfatter selve kirken, en vinkelformet sognegård og et fritstående klokketårn med indgangsportal omkring en klosteragtig ankomstgård. Gården er omgivet af en mur med bueåbninger, hvor der ikke er bygninger. Her kan kirkeanlægget eventuelt senere udvides.
Kirken er en processionskirke, skønt det halvcirkulære kor er placeret skævt i forhold til aksen. Kirkerummet får primært indirekte dagslys fra ovenlysene over koret og sidegangen, i mindre grad fra lysspalten mellem det svævende loft og ydermuren. Til udsmykning af områderne ved koret, døbefonten og prædikestolen samt i midtergangen er der anvendt keramiske fliser i blå, grøn og okker farve, der også går igen i inventaret.
Bag klostergangen indeholder den tilknyttede sognegård kontorer, møderum og køkken. Anlægget har i øvrigt et funktionalistisk, kubisk præg med rolige hvide mure og kobbertage.
Opførelsesdata

Årstal: 1989 - 1990

Adresse

Skelagervej 49, Skelager
DK-8200 Århus N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Vejlby Menighedsråd
Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Paul Le Fevre Jacobsen, MAA, MDL
Konsulent: Emil Gregersen (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke

Referencer
Arkitektur DK 6-1991, side 292. Poul Erik Skriver: Friis & Moltke. Arkitektens Forlag, 1997. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "
Skelager Kirke, Århus
Skelager Kirke, Århus
Skelager Kirke, Århus
Skelager Kirke, Århus
Skelager Kirke, Århus
Skelager Kirke, Århus
Skelager Kirke, Århus
Skelager Kirke, Århus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE