Proviantgården i København

Arkitekt:

Ukendt og Slots- og Ejendomsstyrelsen, Bygningstjenesten ved Preben Højmark, MAA

Provianthuset er oprindelig bygget af Christian den Fjerde 1599-1605 til oplagring af flådens fornødenheder. Senere blev der tilføjet et trappehus (1772-77), og Generalstabens indtog i 1864 foranledigede yderligere ombygninger, bl.a. med isætning af store vinduer. Endnu en ombygning fandt sted i 1908, da en del tømmerkonstruktioner af brandhensyn blev erstattet af jernbeton.
I 1989 besluttedes det at flytte funktionerne i huset, da Kort- og Matrikelstyrelsen oprettedes. Samtidig vedtog myndighederne at nyindrette bygningen til kontorer og mødelokaler for Folketinget og Centraladministrationen samt en ny afdeling med arbejdspladser og læsesal til Rigsarkivet.
Restaureringen af Provianthuset til dette formål tog udgangspunkt i et ønske om at respektere og synliggøre bygningens originalitet og historiske udvikling i størst muligt omfang. Det medførte bl.a., at jernbetonkonstruktionerne fra 1908 igen blev erstattet af tømmer, tagafslutningen på Rosenbergs trappe blev genetableret og Meldahls facader bevaret. Nye indslag i ombygningen blev bl.a. en indskudt etage på første sal (med glas i etageadskillelsen ved de store vinduer), en ny central foyer, nye elevatorer, en ny brandtrappe i den sydlige del af huset, kontorer i tagetagen og omfattende tekniske anlæg.
En kvalitativ, kunstneriske udsmykning er der også blevet plads til. Bjørn Nørgaard har udført et overdådigt mosaikgulv i parket, mosaik, terrazzo, sten og metal i foyeren, Lars Ravn har opstillet en farvestrålende vaseskulptur i en åbning i det indskudte dæk ved det nordlige trapperum og Henrik Have har dekoreret vægge og gulv i det søndre trapperum med glaserede lavafliser i flere farver.
Da ombygningsarbejderne var ved at være færdige, udbrød der en voldsom brand 9. februar 1992. Den anrettede betydelige skader i tagkonstruktionen, der sammen med vandskadede bygningsdele, ventilationsanlæg og elevatorer måtte udskiftes. Afleveringen af byggesagen blev forsinket halvandet år, og byggeriet blev fordyret med ca. 74. mill. kr.
Opførelsesdata

Årstal: 1599 - 1605
Bygningsændringer og ombygninger:
Trappetårn tilføjet 1772-77 af G. E. Rosenberg. Ombygning 1864 af Ferdinand Meldahl. Ny brandteknisk ombygning 1928. Restaurering og ombygning 1990-94. Forsinket af brand feb. 1993 Nu folketingskontorer og Rigsarkiv.

Adresse

Proviantpassagen 1
DK-1218 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Christian IV Slots- og Ejendomsstyrelsen
Ingeniør: Restaurering: Dausgaard & Nyboe ApS, FRI (bærende konstruktioner) Crone & Koch A/S, FRI (VVS- og særinstallationer, byggeledelse) Mogens Balslev (el)
Entreprenør: Fagentrepriser
Konsulent: Lars Ravn, Henrik Have, Bjørn Nørgaard og Hans Chr. Rylander (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Restaurering og ombygning
Særlige aspekter: Rehabilitering

Referencer
Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, bind 1. Politikens Forlag, 1968. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - byens plan. Gyldendal, 1979. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur, Magtens bolig. Gyldendal 1980. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur DK 2-1994, side 65. Provianthuset, Slots- og Ejendomsstyrelsen 1993. Hans Helge Madsen og Otto Käszner: Den præmierede by. Arkitektens Forlaf, 2003. "
Proviantgården i København
Proviantgården i København
Proviantgården i København
Proviantgården i København
Proviantgården i København
Proviantgården i København
Proviantgården i København
Proviantgården i København
Proviantgården i København
Proviantgården i København
Proviantgården i København
Proviantgården i København
Proviantgården i København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE