Århus Miljøcenter (før Renholdningsselskab)

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

Århus Miljøcenter, det tidligere Renholdningsselskab, hører til C. F. Møllers Tegnestues mange fremtrædende byggerier omkring 1980, hvor soliditet og massiv tyngde i en håndværksmæssig høj kvalitet var et varemærke for tegnestuen.
Miljøcentrets særprægede udformning er bestemt af grundens specielle form. Langs ringvejen er opført en lang mur, der er blevet et markant arkitektonisk træk på stedet. Muren tjener tre formål, den bringer visuel fasthed til området, den sammenbinder bygningsanlæggets forskellige funktioner og den fungerer som støjskærm mod ringvejen.
Anlægget består af tre bygninger til dels administration og personale, dels værksteder og dels garagefunktioner. Kontor- og personalebygningen er et trefløjet anlæg omkring et fælles, klinkebelagt opholds- og gårdrum. Alle bygninger er opført i røde, blødstrøgne teglsten. Bygningerne har flere interessente detaljer som fx garagekompleksets skråtstillede, afrundede søjler, der markerer opmarchbåsene og minimerer risikoen for påkørsel. Omklædningsrummene skærmes endvidere for indsyn af blåmalede stålkarnapper, der er boltet fast på muren. De fungerer samtidigt som flugtveje.
Opførelsesdata

Årstal: 1979 - 1980

Adresse

Bautavej 1 A
DK-8210 Århus V.

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Århus Renholdningsselskab
Ingeniør: Rambøll & Hannemann A/S
Landskabsarkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue
Entreprenør: Højgaard & Schultz A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Industri
Bygningsart : Skraldehus

Referencer
Arkitektur DK 7-1981, side 274. Erhverv og menneske. C. F. Møllers Tegnestue 1997. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. Arkitektur Guide Jylland, side 220. Nils-Ole Lund: Bygmesteren C. F. Møller, Århus, 1998. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE