Atelierhusene, København

Arkitekt:

Viggo Møller-Jensen

Atelierhusene er opført under Anden Verdenskrig, hvor lejernes beskedne økonomi og materialemangel medførte, at bebyggelsen blev spartansk. Ikke desto mindre blev bebyggelsen uhyre populær og foregangseksempel for senere boligbyggerier - selv om dens formål og udformning sigtede mod en speciel kreds af beboere fra det unge kunstnermiljø.
Bebyggelsen rummer tre grupper af forskudte rækkehuse, der oprindelig var kakkelovnsfyrede og med synlige elinstallationer - men enkle materialer som berappet murværk, bølgeeternit og tjæret træværk er sammensat så nøgternt og følsomt, at arkitekturen stadig udtrykker kvalitet.
Atelierhusene markerer også en fornyelse af rækkehuset, idet forskydninger mellem bolighuse, atelierbygninger og udhuse danner et varieret samspil af beskyttede uderum om husene. Den enstående beliggenhed ved Utterslev Mose og det fælles haveanlæg i tilknytning til søen bidrager ligeledes til det venlige og frodige miljø. Bygningskunstnerisk ligger bebyggelsen i forlængelse af den funktionelle tradition.
Opførelsesdata

Årstal: 1943 - 1943

Adresse

Grønnemose Allé 21-49
DK-2400 København NV

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: FSB, Foreningen Socialt Boligbyggeri
Landskabsarkitekt: C. Th. Sørensen

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Kædehuse

Referencer
Arkitekten M 1943, side 134. Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Lisbet Balslev Jørgensen: Danmarks Arkitektur. Énfamiliehuset. Gyldendal, 1979. Arkitektur DK 1/2-1985, side 72. Foreningen Socialt Boligbyggeri i to bind: 1933-1941 og 1942-1986. Hhv. genoptrykt og udgivet 1986. Guide til dansk arkitektur, bind II, side 240. Arkitektur Guide København, side 57. Arkitektur DK 2-2004, side 149, og 6-1987, side 265. Gitte Just: Huse i København og Nordsjælland tegnet af berømte danske arkitekter. Aschehoug 2005. ArkitekturMagasinet 1-2009, side 64. Arkitekten 05-2014, side 40 (forslag til kvartershus). "
Atelierhusene, København
Atelierhusene, København
Atelierhusene, København
Atelierhusene, København
Atelierhusene, København
Atelierhusene, København
Atelierhusene, København
Atelierhusene, København
Atelierhusene, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE