Admiral Hotel (Østersøiske-guineiske Handelsselskab), København

Arkitekt:

H. E. Peymann, Flemming Hertz og Ole Ramsgaard Thomsen, arkitekter MAA

Dette dobbeltpakhus er oprindelig opført i den sydlige ende af Toldbodgade omkring 1785 som to ens korntørringsmagasiner, der blev bygget sammen i 1885.
Det er som naboen Blå Pakhus i fem etager med muret hovedskillerum og hvælvet underetage samt yderligere to etager i det store mansardtag. Til konstruktionen er anvendt tømmer af pommersk fyr med dimensioner, der varierer mellem 10 x 12" og 12 x 12", hvilket vil sige, at gulvarealet pr. stolpe er 64 kvadratalen. Det var en dristig konstruktion, for gulvarealet havde før 1780 ligger på 40 kvadratalen pr. stolpe. Opmagasineringen af 30.000 tønder korn i mange årtier medførte da også betydelige sætninger i tømmerkonstruktionen.
Bygningen blev gennemgribende renoveret til hotel med 366 værelser, restaurant og konferencefaciliteter i 1978. Indretningen er senere løbende blevet opdateret.
Opførelsesdata

Årstal: 1785 - 1787
Bygningsændringer og ombygninger:
De to oprindelige kornmagasiner opført ca. 1785. Pakhusene er sammenbygget med en mellembygning 1885. Hele bygninger er indrettet til hotel og restaurant 1971-78. Udvidet med nyt konferenceafsnit 1996.

Adresse

Toldbodgade 24-28
DK-1253 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Det Kongelige Octroyerede Østersøiske og Guineiske Handels-Sælskab 1976 Scandinavian Holiday Center Copenhagen I/S
Landskabsarkitekt: Flemming Hertz og Ole Ramsgaard Thomsen

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kornmagasin, nu hotel
Særlige aspekter: Tildelt diplom fra Europa Nostra 1978.

Referencer
Bygninger og Anlæg i Københavns Havn. Miljøministeriet, Planstyrelsen, 1988. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur, Arbejdets bygninger. Gyldendal, 1979. "
Admiral Hotel (Østersøiske-guineiske Handelsselskab), København
Admiral Hotel (Østersøiske-guineiske Handelsselskab), København
Admiral Hotel (Østersøiske-guineiske Handelsselskab), København
Admiral Hotel (Østersøiske-guineiske Handelsselskab), København
Admiral Hotel (Østersøiske-guineiske Handelsselskab), København
Admiral Hotel (Østersøiske-guineiske Handelsselskab), København
Admiral Hotel (Østersøiske-guineiske Handelsselskab), København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE