Asgård Skole, Ølby, Køge

Arkitekt:

Nøhr & Sigsgaard A/S, arkitekter MAA

Folkeskolen er formet efter de nyeste principper om fleksibilitet som en bydel i forbilledlig balance med områdets landskabelige og bymæssige karakter. Gennem opdeling af skolen i selvstændige enheder fremstår den som en åben bebyggelse af enkle længeformede én-etages huse i tæt samspil med oplevelsesrige uderum. Skolens disponering sikrer rumlig og trafikal sammenhæng med områdets stiforbindelser og tilfører området tre nye pladsdannelser af stor oplevelses- og brugsmæssig kvalitet: Bytorvet, Skoletorvet og ankomstpladsen. Dette er tilvejebragt uden at tilsidesætte ønsket om tæt integration mellem skole og landskab, idet de rekreative arealer bidrager afgørende til skolemiljøet. De enkelte skoleafsnit, pædagogisk center, idrætshal og kantine m.m. har klare selvstændige identiteter, og er disponeret på en måde, der skaber overskuelighed og tryghed. I skolens nærområder er der ved den enkelte hjemklasse skabt den nødvendige fleksibilitet uden brug af komplicerede løsninger. Den samlede rumdisponering er vellykket med god variation rummene imellem. I det overvejende lave byggeri er der anvendt kendte og afprøvede byggematerialer som træ, pap og glas samt en meget bevidst inddragelse af det grønne element.
Opførelsesdata

Årstal: 2001 - 2005
Bygningsændringer og ombygninger:
Opført i etaper

Adresse

Norsvej 2, Ølby
DK-4600 Køge

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Køge kommune
Ingeniør: Kampsax Consulent A/S
Landskabsarkitekt: Paul le Fevre Jacobsen

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Folkeskole
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 2000

Referencer
Arkitektur DK 03-2007, side 164. Arkitekten 12-2000 og 3-2005. DAL Byggeri 4-2002. Arkfokus 07-2005. Danske Ark Byg 4-2006. SBi 15-2006: Folkeskolens udeanlæg, otte eksempler. "
Links

#http://www.nsark.dk/ http://www.koegekom.dk/290745#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE